Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SBS "IVA" - MONITORING s. r. o. v likvidácii [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.03.2019
30.09.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
43 € 362 € 1 278 € 1 370 € 1 074 € 725 € 741 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
43 € 362 € 1 278 € 1 370 € 1 074 € 725 € 718 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
25 € 684 € 924 € 924 € 600 € 600 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
660€ 900€ 900€ 600€ 600€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
25€ 24€ 24€ 24€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
43 € 337 € 594 € 446 € 150 € 125 € 118 €
056
B.IV.1
Peniaze
43€ 337€ 594€ 446€ 150€ 125€ 77€
057
B.IV.2
Účty v bankách
41€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
23 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
43 € 362 € 1 278 € 1 370 € 1 074 € 725 € 741 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
23 € 80 € 545 € 666 € -4 310 € -4 212 € -3 812 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 830 € -4 455 € -4 065 € -4 163 € -9 212 € -8 812 € -8 818 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 818€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-147 € -465 € -390 € -171 € -98 € -400 € 6 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
20 € 282 € 733 € 704 € 5 384 € 4 937 € 4 553 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
100 € 200 € 200 € 200 € 200 € 300 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
100€ 200€ 200€ 200€ 200€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
300€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
20 € 182 € 533 € 504 € 5 184 € 4 737 € 4 253 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
25€ 53€ 24€ 24€ 27€ 23€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 230€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
20€ 157€ 4 680€ 4 230€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€ 480€