Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVKORD Plus a.s. [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 193 885€ 2 951 405€ 8 195€ 358 476€ 1 862 098€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 071 929€ 2 886 510€ 7 688€ 358 116€ 1 825 206€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
121 956 € 64 895 € 507 € 360 € 36 892 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
11 070 607 € 7 312 948 € 291 905 € 215 747 € 5 470 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 801 119€ 6 937 956€ 160 004€ 36 128€ 5 470€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
269 488€ 374 992€ 77 176€ 3 770€
07
II.3
Aktivácia
54 725€ 175 849€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 915 784 € 7 548 754 € 832 198 € 282 412 € 106 011 € 150 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 502 107€ 7 137 666€ 671 198€ 134 869€ 9 395€ 101€
10
B.2
Služby
402 264€ 405 152€ 161 000€ 147 543€ 96 616€ 49€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 276 779 € -170 911 € -539 786 € -66 305 € -63 649 € -150 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 497 064 € 1 201 332 € 160 427 € 113 128 € 29 362 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 028 420€ 833 869€ 111 701€ 86 624€ 18 633€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
353 916€ 291 002€ 38 801€ 24 279€ 6 643€
16
C.4
Sociálne náklady
114 728€ 76 461€ 9 925€ 2 225€ 4 086€
17
D
Dane a poplatky
81 684€ 56 151€ 52 079€ 55 689€ 57 885€ 376€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 842 509€ 1 036 163€ 5 040 989€ -3 707 768€ -283 617€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 844€ 19 505€ 39 481€ 3 681€ 1 229 198€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 789€ 29 721€ 26 743€ 6 375€ 1 074 078€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
546€ -17 710€ -55 052€ -118€ 85 635€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41 124€ 1 584 527€ 409 497€ 668 868€ 2 706 434€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
62 277€ 61 778€ 83 526€ 409 410€ 1 877 688€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-2 175 122 € -934 314 € -5 399 520 € 3 729 528 € 1 030 952 € -526 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
962 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
962€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
17 322€ 21 961€
38
X.
Výnosové úroky
14€ 1 519€ 3 479€ 22€ 30€ 3€
39
N
Nákladové úroky
213 020€ 237 945€ 203 745€ 34 228€ 7 894€
40
XI.
Kurzové zisky
104€ 11 796€ 215 098€ 417€ 829€
41
O
Kurzové straty
30 656€ 2 184€ 12 751€ 2 562€ 314€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 370€ 15 336€ 18 065€ 50 839€ 1 140€ 17€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-267 250 € -264 111 € -15 984 € -86 227 € -8 489 € -14 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-2 442 372 € -1 198 425 € -5 415 504 € 3 643 301 € 1 022 463 € -540 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 883 € 2 882 € 4 € 3 071 259 € 257 762 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 883€ 2 882€ 4€ 4€ 6€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
3 071 255€ 257 756€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-2 445 255 € -1 201 307 € -5 415 508 € 572 042 € 764 701 € -540 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-2 442 372 € -1 198 425 € -5 415 504 € 3 643 301 € 1 022 463 € -540 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-2 445 255 € -1 201 307 € -5 415 508 € 572 042 € 764 701 € -540 €