Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
-
-
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 488 813€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 119 120 € 2 403 373 € 2 758 287 € 2 791 819 € 1 899 744 € 1 488 813 € 345 829 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 044 852€ 2 390 393€ 2 740 252€ 2 759 599€ 1 895 621€ 1 485 827€ 324 204€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
83€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 800€ 25 460€ 1 600€ 20 033€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
74 268€ 12 980€ 14 235€ 6 760€ 2 523€ 2 903€ 1 592€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 083 066 € 2 376 537 € 2 771 208 € 2 642 917 € 1 862 327 € 1 469 868 € 345 257 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
34 717€ 1 662 079€ 1 209 503€ 21 226€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
8 455 793€ 2 043 850€ 2 055 846€ 2 272 507€ 46 952€ 178 944€ 303 429€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
372 095€ 158 627€ 466 063€ 190 902€ 81 026€ 52 489€ 11 338€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
139 090 € 133 771 € 112 131 € 89 174 € 65 715 € 28 576 € 9 261 €
16
E.1.
Mzdové náklady
102 891€ 99 360€ 82 760€ 65 626€ 48 334€ 28 576€ 7 394€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
35 418€ 33 897€ 28 492€ 22 511€ 16 753€ 1 867€
19
E.4.
Sociálne náklady
781€ 514€ 879€ 1 037€ 628€
20
F.
Dane a poplatky
554€ 542€ 321€ 519€ 194€ 54€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
115 377€ 39 646€ 102 126€ 89 775€ 6 292€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
115 377€ 39 646€ 102 126€ 79 718€ 6 292€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 057€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
157€ 101€ 4€ 40€ 69€ 302€ 3€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
36 054 € 26 836 € -12 921 € 148 902 € 37 417 € 18 945 € 572 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
216 964 € 187 916 € 187 426 € 321 650 € 107 164 € 44 974 € 8 244 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
65 362 € 65 363 € 1 € 2 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
65 362€ 65 363€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 730 € 2 826 € 3 218 € 12 921 € 15 626 € 5 027 € 125 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
33 € 54 € 1 395 € 4 146 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
33€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
54€ 1 395€ 4 146€
52
O.
Kurzové straty
216€ 8€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 697€ 2 826€ 3 164€ 11 310€ 11 480€ 5 027€ 117€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 730 € -2 826 € 62 144 € 52 442 € -15 625 € -5 025 € -124 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
34 324 € 24 010 € 49 223 € 201 344 € 21 792 € 13 920 € 448 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
22 354 € 5 042 € 10 529 € 42 282 € 4 576 € 2 923 € 98 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
22 354€ 5 042€ 10 529€ 42 282€ 4 576€ 2 923€ 98€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
11 970 € 18 968 € 38 694 € 159 062 € 17 216 € 10 997 € 350 €