Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
963 183 € 1 092 551 € 1 277 928 € 1 470 592 € 1 616 064 € 1 745 724 € 1 946 213 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
614 110 € 798 886 € 984 562 € 1 169 338 € 1 309 114 € 1 493 890 € 1 680 465 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
570 010 € 754 786 € 939 562 € 1 124 338 € 1 309 114 € 1 493 890 € 1 680 465 €
012
A.II.1
Pozemky
30 600€ 30 600€ 30 600€ 30 600€ 30 600€ 30 600€ 30 600€
013
A.II.2
Stavby
539 410€ 724 186€ 908 962€ 1 093 738€ 1 278 514€ 1 463 290€ 1 648 073€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 792€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
44 100 € 44 100 € 45 000 € 45 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
44 100€ 44 100€ 45 000€ 45 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
348 435 € 293 653 € 293 366 € 301 242 € 306 950 € 251 124 € 265 025 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
15 971 € 17 205 € 20 384 € 16 758 € 18 259 € 16 292 € 69 938 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 254€ 9 031€ 7 274€ 11 696€ 7 551€ 9 475€ 8 457€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
49 998€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 297€ 8 174€ 12 822€ 5 062€ 10 708€ 6 817€ 11 483€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 420€ 288€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
332 464 € 276 448 € 272 982 € 284 484 € 288 691 € 234 832 € 195 087 €
056
B.IV.1
Peniaze
56 339€ 46 220€ 31 287€ 20 151€ 20 213€ 466€ 70€
057
B.IV.2
Účty v bankách
276 125€ 230 228€ 241 695€ 264 333€ 268 478€ 234 366€ 195 017€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
638 € 12 € 12 € 710 € 723 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
638€ 12€ 12€ 710€ 723€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
963 183 € 1 092 551 € 1 277 928 € 1 470 592 € 1 616 064 € 1 745 724 € 1 946 213 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
366 441 € 302 009 € 256 104 € 187 357 € 136 378 € 80 918 € 49 867 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
296 509 € 250 605 € 181 856 € 130 878 € 75 418 € 44 367 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
296 509€ 250 605€ 181 856€ 130 878€ 75 418€ 44 367€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
64 432 € 45 904 € 68 748 € 50 979 € 55 460 € 31 051 € 44 367 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
596 742 € 790 542 € 1 021 824 € 1 283 235 € 1 479 686 € 1 664 806 € 1 896 346 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
150 € 150 € 150 € 150 € 150 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
150€ 150€ 150€ 150€ 150€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 350 952 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 350 952€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
634 742 € 828 542 € 1 059 674 € 1 283 085 € 1 479 536 € 1 664 656 € 545 244 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 380€ 9 687€ 8 461€ 2 618€ 1 277€ 2 216€ 3 746€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
335€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 600€ 104 627€ 201 800€ 303 074€ 405 259€ 538 004€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 237€ 4 512€ 6 491€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
625 125€ 805 255€ 942 074€ 1 078 667€ 1 168 694€ 1 257 181€ 3 159€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-38 000€ -38 000€ -38 000€