Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
80 576 € 57 564 € 90 814 € 18 272 € 12 597 € 8 191 € 9 137 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
25 426 € 37 400 € 34 043 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
25 426 € 37 400 € 34 043 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 426€ 37 400€ 34 043€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
55 150 € 20 164 € 56 771 € 18 272 € 12 597 € 8 191 € 9 137 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
65 € 57 € 50 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
9 200 € 9 200 € 9 200 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
45 291 € 19 201 € 13 293 € 3 899 € 1 500 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
21 197€ 1 057€ 8 853€ 3 899€ 1 500€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 647€ 5 855€ 4 440€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
20 447€ 12 289€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
9 794 € 906 € 34 228 € 5 173 € 3 397 € 8 191 € 7 637 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 794€ 906€ 34 228€ 5 173€ 3 397€ 8 191€ 7 637€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
80 576 € 57 564 € 90 814 € 18 272 € 12 597 € 8 191 € 9 137 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
12 763 € 12 671 € 33 139 € 15 643 € 11 573 € 7 711 € 8 641 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 131 € 1 131 € 256 € 52 € 52 € 52 € 4 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
6 540 € 10 387 € 10 387 € 6 521 € 2 659 € 3 589 € 2 674 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 674€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
92 € -3 847 € 17 496 € 4 070 € 3 862 € -930 € 963 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
67 813 € 44 893 € 57 675 € 2 629 € 1 024 € 480 € 496 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 460 € 611 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 460€ 611€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
119 € 29 € 7 € 6 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
23 141 € 19 253 € 57 057 € 2 623 € 1 024 € 480 € 496 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 940€ 50€ 4 060€ 166€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
16 621€ 16 621€ 48 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
42€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 268€ 1 295€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
580€ 314€ 4 997€ 1 328€ 1 024€ 480€ 288€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
43 093 € 25 611 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
43 093€ 17 232€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
8 379€