Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 858 782 € 14 275 576 € 9 599 354 € 6 871 824 € 3 185 061 € 1 860 065 € 1 933 640 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 466 136 € 11 360 250 € 6 414 001 € 6 262 220 € 2 271 820 € 1 277 742 € 1 459 171 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
32 982 € 22 760 € 11 020 € 809 € 1 691 € 2 572 €
005
A.I.2
Software
8 700 € 9 860 € 11 020 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
809 € 1 691 € 2 572 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
24 282 € 12 900 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
11 433 154 € 11 337 490 € 6 402 981 € 6 262 220 € 2 271 011 € 1 276 051 € 1 456 599 €
012
A.II.1
Pozemky
1 494 871 € 1 494 871 € 1 132 871 € 1 098 500 € 934 740 € 934 741 € 934 741 €
013
A.II.2
Stavby
3 831 008 € 3 517 885 € 300 335 € 263 606 € 51 311 € 36 960 € 63 197 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 937 780 € 5 352 766 € 4 131 274 € 227 206 € 287 735 € 292 230 € 379 068 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 167 675 € 970 148 € 836 681 € 4 671 088 € 5 405 € 10 300 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 820 € 1 820 € 1 820 € 1 820 € 991 820 € 1 820 € 79 593 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 366 500 € 2 885 175 € 3 127 101 € 608 412 € 909 595 € 581 339 € 473 259 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 368 484 € 1 501 677 € 1 364 183 € 22 518 € 207 € 265 € 3 417 €
032
B.I.1
Materiál
1 064 830 € 1 100 025 € 993 400 € 22 518 € 90 € 82 € 211 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
218 578 € 298 312 € 331 227 €
034
B.I.3
Výrobky
83 160 € 101 998 € 39 556 € 2 750 €
036
B.I.5
Tovar
1 916 € 1 342 € 117 € 183 € 456 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
193 571 € 198 833 € 236 536 € 214 849 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
193 571 € 198 833 € 236 536 € 214 849 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
946 811 € 1 291 355 € 1 527 677 € 355 126 € 672 464 € 311 580 € 241 589 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
816 900 € 880 587 € 1 400 082 € 344 679 € 597 101 € 254 769 € 153 208 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
129 667 € 410 441 € 127 170 € 10 447 € 75 276 € 56 811 € 88 331 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
244 € 327 € 425 € 87 € 50 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
51 205 € 92 143 € 235 241 € 37 197 € 38 091 € 32 958 € 13 404 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 712 € 588 € 3 245 € 8 016 € 10 270 € 4 164 € 3 750 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
47 493 € 91 555 € 231 996 € 29 181 € 27 821 € 28 794 € 9 654 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
26 146 € 30 151 € 58 252 € 1 192 € 3 646 € 984 € 1 210 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 118 € 4 109 € 2 132 € 1 192 € 3 646 € 984 € 1 210 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
19 028 € 26 042 € 56 120 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 858 782 € 14 275 576 € 9 599 354 € 6 871 824 € 3 185 061 € 1 860 065 € 1 933 640 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 004 800 € 2 271 984 € 741 007 € -1 489 551 € -1 157 750 € -1 322 280 € -1 044 102 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 600 000 € 1 600 000 € 1 600 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 600 000 € 1 600 000 € 1 600 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
25 000 € 25 000 € 8 227 € 8 227 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
25 000 € 25 000 € 8 227 € 8 227 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
396 985 € -1 133 993 € -1 747 778 € -1 415 977 € -1 572 280 € -1 294 102 € -527 312 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 761 975 € 230 997 € 213 286 € 213 286 € 56 983 € 56 983 € 56 983 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 364 990 € -1 364 990 € -1 961 064 € -1 629 263 € -1 629 263 € -1 351 085 € -584 295 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
732 815 € 1 530 977 € 630 558 € -331 801 € 164 530 € -278 178 € -766 790 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 842 806 € 11 993 837 € 8 850 842 € 8 353 870 € 4 340 504 € 3 182 345 € 2 975 566 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
62 574 € 83 218 € 43 399 € 40 955 € 35 597 € 34 024 € 38 236 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
47 847 € 54 473 € 40 522 € 38 078 € 32 680 € 31 499 € 16 918 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 877 € 2 877 € 2 877 € 2 877 € 2 877 € 2 525 € 2 525 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
11 850 € 25 868 € 40 € 18 793 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 826 524 € 5 733 505 € 6 795 942 € 4 169 124 € 3 916 586 € 2 919 608 € 2 487 365 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 497 551 € 4 281 672 € 4 795 167 € 4 163 344 € 3 911 225 € 2 454 930 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 913 864 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 844 € 7 285 € 6 565 € 5 780 € 5 361 € 5 744 € 6 133 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 107 139 € 1 420 582 € 1 729 356 € 26 302 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
212 990 € 23 966 € 264 854 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 810 398 € 2 727 124 € 2 011 501 € 4 143 791 € 388 321 € 228 713 € 449 965 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
935 660 € 1 701 876 € 1 127 918 € 2 759 306 € 258 335 € 74 305 € 327 241 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
144 € 2 239 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 315 599 € 463 449 € 106 421 € 1 231 116 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
138 655 € 142 885 € 103 391 € 86 527 € 71 293 € 73 783 € 58 019 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
88 002 € 90 725 € 65 296 € 54 894 € 44 795 € 45 271 € 33 184 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
16 870 € 17 277 € 302 954 € 10 752 € 9 003 € 7 817 € 6 485 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
315 612 € 310 912 € 305 521 € 1 196 € 4 895 € 27 393 € 22 797 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 143 310 € 3 449 990 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 836 630 € 3 449 990 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
306 680 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
11 176 € 9 755 € 7 505 € 7 505 € 2 307 € 2 176 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
11 176 € 9 755 € 7 505 € 7 505 € 60 € 2 176 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 247 €