Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
356 188€ 510 941€ 520 299€ 502 070€ 447 226€ 395 717€ 315 271€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
288 019€ 376 431€ 371 526€ 362 279€ 333 572€ 290 939€ 305 162€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
68 169 € 134 510 € 148 773 € 139 791 € 113 654 € 104 778 € 10 109 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
15 382 933 € 15 433 418 € 13 282 955 € 3 065 396 € 3 081 492 € 2 566 517 € 1 539 110 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
15 481 506€ 15 403 891€ 12 912 172€ 3 065 061€ 3 079 974€ 2 569 267€ 1 536 360€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-98 573€ 29 527€ 370 783€ -2 750€ 2 750€
07
II.3
Aktivácia
335€ 1 518€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 169 805 € 10 333 878 € 9 155 410 € 1 314 460 € 1 177 918 € 1 143 365 € 969 480 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 887 553€ 9 026 645€ 7 605 952€ 437 909€ 373 379€ 405 378€ 327 828€
10
B.2
Služby
1 278 320€ 1 309 454€ 1 544 428€ 876 551€ 804 539€ 737 987€ 641 652€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 281 297 € 5 234 050 € 4 276 318 € 1 890 727 € 2 017 228 € 1 527 930 € 579 739 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 275 321 € 2 947 156 € 2 255 656 € 1 875 263 € 1 543 675 € 1 452 326 € 983 984 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 322 851€ 2 108 614€ 1 617 302€ 1 330 299€ 1 082 598€ 1 025 804€ 697 706€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
808 488€ 724 278€ 549 663€ 467 409€ 383 366€ 359 037€ 242 780€
16
C.4
Sociálne náklady
143 982€ 114 264€ 88 691€ 77 555€ 77 711€ 67 485€ 43 498€
17
D
Dane a poplatky
84 620€ 70 893€ 30 466€ 7 495€ 7 029€ 5 969€ 3 783€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
689 586€ 623 526€ 240 962€ 120 644€ 91 280€ 224 330€ 407 890€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
31 372€ 333 418€ 3 358 119€ 51€ 5 750€ 5 667€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
26 472€ 325 496€ 3 353 505€ 19 800€ 5 352€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
925€ 1 482€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
260 517€ 267 236€ 21 193€ 1 921 143€ 626 798€ 6 304€ 2 639€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
249 568€ 263 703€ 41 524€ 1 891 085€ 633 531€ 6 803€ 10 153€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 246 694 € 1 603 930 € 1 732 035 € -82 566 € 354 461 € -154 879 € -823 432 €
38
X.
Výnosové úroky
11€ 9€ 7€ 11€ 35€
39
N
Nákladové úroky
309 659€ 299 382€ 351 257€ 239 013€ 148 300€ 144 047€ 100 439€
40
XI.
Kurzové zisky
708€ 5 447€ 5 160€ 32€ 1€ 8€
41
O
Kurzové straty
7 028€ 2 976€ 2 496€ 465€ 5€ 26€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 214€ 3 084€ 1 823€ 1 654€ 1 050€ 948€ 795€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-318 193 € -299 995 € -350 405 € -241 091 € -149 347 € -144 984 € -101 217 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
928 501 € 1 303 935 € 1 381 630 € -323 657 € 205 114 € -299 863 € -924 649 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
195 686 € -227 042 € 751 072 € 8 144 € 40 584 € -21 685 € -157 859 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 662€ 13 846€ 292 647€ 2 882€ 2 881€ 2€ 7€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
189 024€ -240 888€ 458 425€ 5 262€ 37 703€ -21 687€ -157 866€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
732 815 € 1 530 977 € 630 558 € -331 801 € 164 530 € -278 178 € -766 790 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
928 501 € 1 303 935 € 1 381 630 € -323 657 € 205 114 € -299 863 € -924 649 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
732 815 € 1 530 977 € 630 558 € -331 801 € 164 530 € -278 178 € -766 790 €