Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STRAPEX SLOVAKIA s.r.o. v reštrukturalizácii

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 2R/1/2019
  • Spisová značka 2R/1/2019
  • Prvý a posledný záznam 2.4.2019 - 30.6.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
30.6.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Hanušovce nad Topľou Prešovský
23.6.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
26.5.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
18.5.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
23.3.2020
Iné zverejnenie Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
16.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
16.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
9.3.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
25.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
14.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Hanušovce nad Topľou Prešovský
5.2.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
31.1.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
29.1.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu RK Správca, k. s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
21.1.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu RK Správca, k.s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
20.1.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu RK Správca, k.s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
16.1.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu RK Správca, k.s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
2.12.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu RK Správca, k.s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
2.12.2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu RK Správca, k.s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
2.12.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu RK Správca, k.s. Hanušovce nad Topľou Prešovský
25.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Hanušovce nad Topľou Prešovský
19.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Hanušovce nad Topľou Prešovský
18.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Hanušovce nad Topľou Prešovský
10.9.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Hanušovce nad Topľou Prešovský
9.9.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Hanušovce nad Topľou Prešovský
24.6.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Hanušovce nad Topľou Prešovský
3.6.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Hanušovce nad Topľou Prešovský
29.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Hanušovce nad Topľou Prešovský
25.4.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Hanušovce nad Topľou Prešovský