Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Eric SK s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04.06.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 486 173€ 1 092 701€ 280 167€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
748 939€ 358 265€ 92 702€ 499€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 737 234 € 734 436 € 187 465 € -499 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 248 € 515 € 515 € 8 750 € 700 € 5 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 248€ 515€ 515€ 8 750€ 700€ 5 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
588 704 € 293 869 € 136 649 € 5 847 € 163 € 1 700 € 497 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
186 624€ 68 741€ 30 360€ 1 678€ 21€ 31€
10
B.2
Služby
402 080€ 225 128€ 106 289€ 4 169€ 142€ 1 669€ 497€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 151 778 € 441 082 € 51 331 € 2 404 € 537 € 3 300 € -497 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
201 943 € 53 975 € 6 348 €
13
C.1
Mzdové náklady
157 214€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
40 681€
16
C.4
Sociálne náklady
4 048€
17
D
Dane a poplatky
766€ 419€ 604€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 335€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 179€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 340€ 1 751€ 17 664€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 515€ 3 911€ 10 526€ 2€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
916 380 € 384 509 € 51 517 € 2 404 € 537 € 3 298 € -496 €
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
4 111€ 1 214€ 688€
40
XI.
Kurzové zisky
2 431€ 532€
41
O
Kurzové straty
2 085€ 417€ 2€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 650€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 681€ 9 651€ 2 409€ 126€ 82€ 78€ 60€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-12 796 € -10 750 € -3 098 € -126 € -82 € -78 € -60 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
903 584 € 373 759 € 48 419 € 2 278 € 455 € 3 220 € -556 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
201 689 € 79 600 € 13 437 € 501 € 100 € 613 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
201 689€ 79 600€ 13 437€ 501€ 100€ 613€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
701 895 € 294 159 € 34 982 € 1 777 € 355 € 2 607 € -556 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
903 584 € 373 759 € 48 419 € 2 278 € 455 € 3 220 € -556 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
1 777€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
701 895 € 294 159 € 34 982 € 1 777 € 355 € 2 607 € -556 €