Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. SENIOR CITY, a. s.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 8K/7/2019
  • Spisová značka 8K/7/2019
  • Prvý a posledný záznam 22.2.2019 - 19.6.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
19.6.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
18.5.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
17.4.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
18.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
5.3.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
19.2.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
11.2.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
15.1.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
15.1.2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
9.1.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
2.7.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
2.7.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
13.6.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
28.5.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
19.3.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský