Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. SENIOR CITY, a. s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti 1. SENIOR CITY, a. s.

 • Názov 1. SENIOR CITY, a. s.
 • IČO 45629943
 • DIČ 2023075010
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa sobota, 1. októbra 2022
 • Sídlo Župné nám. 3, 811 03 Bratislava
 • Dátum vzniku 7. júla 2010, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 66190/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 683 000 € / splatené 1 683 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 1 683 000 €
 • Historický názov 1. SENIOR CITY, s. r. o.
  (platné do 11. januára 2012 )
 • Historické sídlo Pribinova 4, 811 09 Bratislava
  (platné do 10. mája 2013)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 19. mája 2020
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.11.2019, č. k. 8K/7/2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.05.2020 a vykonateľnosť dňa 19.05.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: 1. SENIOR CITY, a. s. , Župné námestie 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 8K/7/2019 zo dňa 23.06.2021 právplatným a vykonateľným dňa 01.07.2021 súd odvolal: Mgr. Matej Ambróz, Centrálna 154/4, 089 01 Svidník, značka správcu S 1884 z funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu 1. SENIOR CITY, a. s. , so sídlom Župné nám. 3, Bratislava 811 03, IČO: 45 629 943 a ustanovil úpadcovi správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. , so sídlom: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, značka správcu S 1436.
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 2.9.2011
prenájom hnuteľných vecí 2.9.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 2.9.2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 2.9.2011
reklamné a marketingové služby 2.9.2011
počítačové služby 2.9.2011
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 2.9.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 2.9.2011
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla 2.9.2011
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 2.9.2011
prevádzkovanie výdajne stravy 2.9.2011
administratívne služby 2.9.2011
dopravná zdravotná služba 2.9.2011
čistiace a upratovacie služby 2.9.2011
vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy s počtom vozidiel 1 (jedno) 2.9.2011
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 2.9.2011
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 2.9.2011
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 2.9.2011
prípravné práce k realizácii stavby 2.9.2011
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 2.9.2011
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 2.9.2011
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 2.9.2011
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 2.9.2011
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 2.9.2011
prevádzkovanie čistiarne a práčovne 2.9.2011
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 2.9.2011
správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 2.9.2011
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 2.9.2011
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 10.5.2013
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 15.06.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.08.2010. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného XUBOX s. r. o. na 1. SENIOR CITY, s. r. o.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.09.2010.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.3.2011 - zmena sídla, rozšírenie predmetu podnikania, zvýšenie základného imania.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.09.2011.
6. Notárska zápisnica N 305/2011, Nz 50716/2011, zo dňa 05.12.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene právnej formy z spoločnosti s ručením obmedzeným 1. SENIOR CITY, s. r. o. na akciovú spoločnosť 1. SENIOR CITY, a. s. .
7. Notárska zápisnica č. N 271/2013, Nz 15387/2013 zo dňa 10.05.2013.