Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BOMBA! SLOVENSKO s.r.o. v likvidácii

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.11.2016
31.12.2018
01.11.2015
31.12.2017
01.01.2016
30.11.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
N/A -16,6 % -16,6 % -15,3 % -1,9 % -3,9 % 48,4 %
Návratnosť aktív (ROA)
N/A -15,1 % -15,1 % -14,5 % -1,9 % -3,8 % 36,9 %
Zisková marža
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15,2 %
Hrubá marža
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,4 %
Celková zadlženosť
N/A 8,5 % 8,5 % 5,2 % 0,0 % 1,7 % 23,8 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A
EBITDA
N/A
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Účtovný cash flow
N/A
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A
Čistý cash flow
N/A N/A
Čistý dlh
N/A
Marže
Hrubá marža
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EBITDA marža
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Prevádzková marža
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Zisková marža
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Marža účtovného cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Záväzky/EBITDA
N/A N/A
Celková zadlženosť
N/A
Stupeň samofinancovania
N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A N/A N/A
Finančná páka
N/A
Platobná neschopnosť obchodná
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A N/A N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A N/A N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A N/A N/A
Finančné účty/Aktíva
N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A
Návratnosť aktív
N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Obrat aktív
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Obrat obežného majetku
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba obratu pohľadávok
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov
N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A
Prirážka
N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A N/A N/A