Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 896 701 € 3 077 679 € 2 886 789 € 2 475 115 € 2 699 022 € 2 886 577 € 3 160 657 € 3 423 764 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 399 583 € 2 505 797 € 2 591 490 € 2 278 553 € 2 470 822 € 2 674 473 € 2 823 933 € 3 027 999 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 399 583 € 2 505 797 € 2 591 490 € 2 278 553 € 2 470 822 € 2 674 473 € 2 823 933 € 3 027 999 €
012
A.II.1
Pozemky
163 008€ 163 008€ 163 008€ 163 008€ 163 008€ 163 008€ 163 008€ 163 008€
013
A.II.2
Stavby
1 450 905€ 1 536 376€ 1 622 962€ 1 327 408€ 1 399 056€ 1 421 706€ 1 483 474€ 1 550 874€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
785 670€ 630 304€ 699 124€ 788 137€ 908 758€ 1 040 791€ 1 171 766€ 1 308 396€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
145 109€ 106 396€ 48 968€ 5 685€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
31 000€ 5 721€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
497 118 € 571 646 € 292 887 € 194 150 € 225 958 € 209 859 € 336 548 € 395 579 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
431 760 € 191 840 € 292 887 € 194 150 € 225 958 € 209 859 € 336 548 € 395 579 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
386 630€ 155 721€ 247 237€ 155 402€ 186 262€ 209 859€ 273 602€ 347 545€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
45 130€ 36 119€ 45 650€ 38 748€ 39 696€ 62 946€ 48 034€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
65 358 € 379 806 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
65 358€ 379 806€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
236 € 2 412 € 2 412 € 2 242 € 2 245 € 176 € 186 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
236€ 2 412€ 2 412€ 2 242€ 2 245€ 176€ 186€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 896 701 € 3 077 679 € 2 886 789 € 2 475 115 € 2 699 022 € 2 886 577 € 3 160 657 € 3 423 764 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 709 430 € 1 552 094 € 1 438 940 € 707 415 € 677 625 € 739 200 € 674 983 € 605 771 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 137 926 € 1 137 926 € 1 137 926 € 464 500 € 464 500 € 464 500 € 464 500 € 464 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 137 926€ 1 137 926€ 1 137 926€ 464 500€ 464 500€ 464 500€ 464 500€ 464 500€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
24 387 € 18 730 € 14 335 € 12 846 € 12 846 € 10 979 € 7 518 € 477 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
24 387€ 18 730€ 14 335€ 12 846€ 12 846€ 10 979€ 7 518€ 477€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
389 780 € 282 285 € 228 580 € 200 280 € 261 854 € 226 381 € 133 753 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
389 780€ 343 860€ 290 155€ 261 855€ 261 854€ 226 381€ 133 753€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-61 575€ -61 575€ -61 575€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
157 337 € 113 153 € 58 099 € 29 789 € -61 575 € 37 340 € 69 212 € 140 794 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 187 271 € 1 525 585 € 1 447 849 € 1 767 700 € 2 021 397 € 2 147 377 € 2 485 674 € 2 817 993 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
417 € 49 810 € 33 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
417€ 49 810€ 33€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
135 955 € 126 514 € 117 829 € 107 394 € 53 978 € 73 670 € 59 398 € 44 060 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
135 955€ 126 514€ 117 829€ 107 394€ 53 978€ 73 670€ 59 398€ 44 060€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
112 579 € 162 941 € 188 113 € 82 252 € 58 948 € 82 259 € 98 602 € 39 309 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
112 579€ 151 798€ 188 113€ 82 252€ 58 948€ 77 938€ 98 602€ 38 862€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
417€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 143€ 4 321€ 30€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
938 320 € 1 186 320 € 1 141 874 € 1 578 054 € 1 908 471 € 1 991 448 € 2 327 674 € 2 734 624 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
690 320€ 938 320€ 606 960€ 910 320€ 1 517 040€ 1 820 400€ 2 123 760€ 2 427 120€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
248 000€ 248 000€ 534 914€ 667 734€ 391 431€ 171 048€ 203 914€ 307 504€