Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bioplyn Rozhanovce, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
984 369 € 998 642 € 926 039 € 920 085 € 813 485 € 1 025 853 € 1 059 116 € 1 069 631 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
984 369€ 998 642€ 926 039€ 920 085€ 813 485€ 1 025 853€ 1 059 116€ 1 069 631€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
582 766 € 658 923 € 651 378 € 593 736 € 631 260 € 718 514 € 706 097 € 607 541 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
496 703€ 494 871€ 471 490€ 467 670€ 440 267€ 502 234€ 524 321€ 552 014€
10
B.2
Služby
86 063€ 164 052€ 179 888€ 126 066€ 190 993€ 216 280€ 181 776€ 55 527€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
401 603 € 339 719 € 274 661 € 326 349 € 182 225 € 307 339 € 353 019 € 462 090 €
17
D
Dane a poplatky
6 501€ 6 367€ 6 524€ 6 530€ 7 414€ 7 576€ 7 818€ 3 803€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
160 040€ 155 406€ 166 885€ 192 269€ 203 681€ 199 418€ 199 650€ 199 679€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 054€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 380€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 774€ 1 170€ 9 741€ 6€ 978€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 176€ 8 962€ 8 906€ 8 640€ 10 978€ 8 407€ 8 473€ 8 566€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
230 660 € 168 984 € 92 346 € 120 080 € -39 848 € 101 679 € 137 758 € 251 020 €
39
N
Nákladové úroky
22 205€ 25 227€ 26 020€ 32 864€ 37 259€ 45 136€ 52 126€ 66 549€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
585€ 945€ 1 069€ 1 071€ 1 072€ 1 061€ 1 082€ 1 187€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-22 790 € -26 172 € -27 089 € -33 934 € -38 331 € -46 197 € -53 208 € -67 736 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
207 870 € 142 812 € 65 257 € 86 146 € -78 179 € 55 482 € 84 550 € 183 284 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
50 533 € 29 659 € 7 158 € 56 357 € -16 604 € 18 142 € 15 338 € 42 490 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
41 091€ 20 974€ -3 277€ 2 941€ 3 087€ 3 870€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
9 442€ 8 685€ 10 435€ 53 416€ -19 691€ 14 272€ 15 338€ 42 490€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
157 337 € 113 153 € 58 099 € 29 789 € -61 575 € 37 340 € 69 212 € 140 794 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
207 870 € 142 812 € 65 257 € 86 146 € -78 179 € 55 482 € 84 550 € 183 284 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
157 337 € 113 153 € 58 099 € 29 789 € -61 575 € 37 340 € 69 212 € 140 794 €