Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 7R/1/2021
 • Spisová značka 7R/1/2021
 • Prvý a posledný záznam 13.1.2021 - 27.12.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
27.12.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Klokočov Žilinský
2.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Klokočov Žilinský
2.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Klokočov Žilinský
26.11.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Janka Grolmusová Klokočov Žilinský
16.11.2021
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Janka Grolmusová Klokočov Žilinský
22.10.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Janka Grolmusová Klokočov Žilinský
22.10.2021
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Janka Grolmusová Klokočov Žilinský
22.10.2021
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Janka Grolmusová Klokočov Žilinský
22.10.2021
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Janka Grolmusová Klokočov Žilinský
22.10.2021
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Janka Grolmusová Klokočov Žilinský
15.10.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Janka Grolmusová Klokočov Žilinský
12.10.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Janka Grolmusová Klokočov Žilinský
30.9.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Janka Grolmusová Klokočov Žilinský
6.9.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Janka Grolmusová Klokočov Žilinský
19.8.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Klokočov Žilinský
5.8.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Klokočov Žilinský
20.7.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Klokočov Žilinský
18.6.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Klokočov Žilinský
4.6.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Klokočov Žilinský
9.3.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Klokočov Žilinský
24.2.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Klokočov Žilinský
24.2.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Klokočov Žilinský
11.2.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Klokočov Žilinský
28.1.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Klokočov Žilinský
Konkurzné konanie č. 2K/8/2020 [ukončené]
 • Spisová značka 2K/8/2020
 • Prvý a posledný záznam 6.11.2020 - 20.8.2021
 • Detekcia ukončenia: dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.6.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Klokočov Žilinský
22.2.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Klokočov Žilinský
2.12.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Klokočov Žilinský
24.11.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Klokočov Žilinský