Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
289 397 154€ 520 637 201€ 416 370 377€ 219 760 699€ 281 940 307€ 175 526 842€ 152 686 781€ 248 647 007€ 232 847 383€ 0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
289 397 154€ 520 637 201€ 416 370 377€ 219 760 699€ 281 940 307€ 175 526 842€ 152 686 781€ 245 308 794€ 231 950 024€ 0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 338 213 € 897 359 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
812 540 050 € 866 015 230 € 857 375 738 € 759 285 209 € 761 085 417 € 712 349 185 € 88 671 757 € 106 437 006 € 98 343 912 € 0 € 0 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
812 540 050€ 866 015 230€ 857 375 738€ 759 285 209€ 761 085 417€ 712 349 185€ 88 671 757€ 106 437 006€ 98 343 912€ 0€ 0€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
807 961 290 € 859 254 209 € 850 472 466 € 753 104 883 € 755 202 329 € 706 021 829 € 84 993 328 € 106 936 292 € 96 400 750 € 20 734 € 0 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
39 536€ 59 073€ 40 460€ 26 673€ 25 758€ 27 291€ 23 241€ 26 890€ 20 007€ 2 477€ 0€
10
B.2
Služby
807 921 754€ 859 195 136€ 850 432 006€ 753 078 210€ 755 176 571€ 705 994 538€ 84 970 087€ 106 909 402€ 96 380 743€ 18 257€ 0€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 578 760 € 6 761 021 € 6 903 272 € 6 180 326 € 5 883 088 € 6 327 356 € 3 678 429 € 2 838 927 € 2 840 521 € -20 734 € 0 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 065 106 € 1 932 136 € 1 795 430 € 1 700 630 € 1 650 164 € 1 568 785 € 1 483 776 € 959 685 € 360 107 € 25 374 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 440 908€ 1 292 829€ 1 280 794€ 1 206 436€ 1 147 375€ 1 121 865€ 1 045 709€ 655 576€ 215 208€ 15 328€ 0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
33 600€ 33 600€ 33 600€ 38 600€ 40 100€ 41 600€ 33 100€ 28 232€ 14 983€ 4 912€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
527 502€ 491 217€ 441 785€ 405 401€ 378 086€ 365 573€ 355 351€ 212 489€ 79 795€ 4 649€ 0€
16
C.4
Sociálne náklady
63 096€ 114 490€ 39 251€ 50 193€ 84 603€ 39 747€ 49 616€ 63 388€ 50 121€ 485€ 0€
17
D
Dane a poplatky
412€ 471€ 438€ 394€ 499€ 563€ 290€ 3 080€ 718€ 62€ 0€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 226 931€ 3 728 240€ 4 242 318€ 3 689 953€ 3 647 330€ 3 444 939€ 1 604 343€ 1 304 527€ 1 208 527€ 0€ 0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1€ 150€ 718€ 148 357€ 367€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
148 355€ 0€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 064€ 1 045 769€ 24 420€ 0€ 0€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
443€ 890€ 405€ 777€ 12 746€ 4 103€ 34 987€ 887€ 812€ 0€ 0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
80 173€ 71 674€ 72 602€ 98 676€ 74 810€ 31 283€ 22 257€ 33 707€ 756€ 0€ 0€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
206 581 € 1 029 390 € 792 889 € 691 451 € 522 117 € 240 120 € 578 330 € 539 533 € 1 271 227 € -45 803 € 0 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
1 801€ 3 713€ 4 005€ 1 448€ 1 326€ 3 302€ 24€ 0€
39
N
Nákladové úroky
8 972€ 25 768€ 36 962€ 62 360€ 101 932€ 113 600€ 956€ 953€ 0€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
24€ 33€ 115€ 4€ 18€ 38€ 15€ 5€ 0€ 0€ 0€
41
O
Kurzové straty
57€ 97€ 36€ 25€ 102€ 112€ 66€ 64€ 35€ 0€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
22€ 34€ 0€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 018€ 6 534€ 5 839€ 5 942€ 8 358€ 9 816€ 10 369€ 15 235€ 11 379€ 326€ 0€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 023 € -32 366 € -42 722 € -66 522 € -106 639 € -119 485 € -8 938 € -14 924 € -9 065 € -302 € 0 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
191 558 € 997 024 € 750 167 € 624 929 € 415 478 € 120 635 € 569 392 € 524 609 € 1 262 162 € -46 105 € 0 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
72 610 € 239 074 € 182 880 € 167 776 € 139 563 € 82 939 € 202 905 € 121 431 € 287 945 € 0 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
70 888€ 255 898€ 172 159€ 176 514€ 180 033€ 95 672€ 213 541€ 124 307€ 292 283€ 0€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 722€ -16 824€ 10 721€ -8 738€ -40 470€ -12 733€ -10 636€ -2 876€ -4 338€ 0€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
118 948 € 757 950 € 567 287 € 457 153 € 275 915 € 37 696 € 366 487 € 403 178 € 974 217 € -46 105 € 0 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
191 558 € 997 024 € 750 167 € 624 929 € 415 478 € 120 635 € 569 392 € 524 609 € 1 262 162 € -46 105 € 0 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
118 948 € 757 950 € 567 287 € 457 153 € 275 915 € 37 696 € 366 487 € 403 178 € 974 217 € -46 105 € 0 €