Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Winston bros s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
-
-
-
-
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
268 234 € 390 745 € 453 772 € 298 239 € 43 612 € 76 005 € 38 939 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
87 361 € 313 251 € 76 928 € 58 873 € 18 176 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
87 361 € 63 251 € 76 928 € 58 873 € 18 176 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
87 361€ 63 251€ 76 928€ 58 873€ 18 176€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
250 000 €
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
250 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
67 252 € 72 441 € 136 202 € 235 558 € 25 055 € 75 894 € 38 939 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
18 519 € 32 607 € 40 328 € 48 647 € 17 020 € 20 534 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 654 € 14 426 € 20 959 € 38 586 € 17 020 € 10 534 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 654€ 14 426€ 20 959€ 38 586€ 17 020€ 10 534€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 865€ 18 181€ 19 369€ 10 061€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
48 733 € 39 834 € 95 874 € 186 911 € 8 035 € 55 360 € 38 939 €
072
B.V.1.
Peniaze
40 576€ 4 344€ 19 200€ 39 170€ 3 524€ 55 205€ 38 911€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 157€ 35 490€ 76 674€ 147 741€ 4 511€ 155€ 28€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
113 621 € 5 053 € 240 642 € 3 808 € 381 € 111 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 260€ 4 538€ 4 711€ 1 887€ 381€ 111€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
107 361€ 515€ 235 931€ 1 921€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
268 234 € 390 745 € 453 772 € 298 239 € 43 612 € 76 005 € 38 939 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
219 690 € 198 962 € 172 520 € 93 184 € 31 676 € 29 549 € 38 939 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 000 € 4 000 € 3 232 € 615 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 000€ 4 000€ 3 232€ 615€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
154 125 € 127 107 € 47 335 € 238 € -10 452 € -1 061 € -963 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
154 125€ 127 107€ 47 335€ 238€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 452€ -1 061€ -963€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
21 565 € 27 855 € 81 953 € 52 331 € 2 128 € -9 390 € -98 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
47 999 € 183 777 € 146 694 € 199 385 € 11 936 € 46 456 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
20 750 € 478 € 3 971 € 266 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
20 453€ 3 559€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
297€ 478€ 412€ 266€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
8 976€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
24 322 € 180 461 € 137 460 € 196 088 € 2 960 € 46 456 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
21 966 € 111 345 € 120 435 € 171 289 € 332 € 27 314 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
21 966€ 111 345€ 120 435€ 171 289€ 332€ 27 314€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
66 400€ 55€ 17 956€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 125€ 1 846€ 5 639€ 3 044€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
465€ 870€ 2 685€ 1 648€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
766€ 8 701€ 19 547€ 2 554€ 1 186€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
560€ 19€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 927 € 2 838 € 5 263 € 3 031 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 927€ 2 838€ 5 263€ 3 031€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
545 € 8 006 € 134 558 € 5 670 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 461€ 131 693€ 1 391€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
545€ 1 545€ 2 865€ 4 279€