Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GlobePharm s.r.o. "v konkurze"

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 1K/72/2015
  • Spisová značka 1K/72/2015
  • Prvý a posledný záznam 25.9.2015 - 19.2.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
19.2.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
13.11.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
21.10.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
13.4.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
13.4.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
28.12.2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
28.12.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
16.12.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Zvolen Banskobystrický
11.11.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kohút Zvolen Banskobystrický
11.11.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kohút Zvolen Banskobystrický
3.11.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
3.11.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
10.10.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
26.9.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kohút Zvolen Banskobystrický
5.8.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kohút Zvolen Banskobystrický
20.7.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kohút Zvolen Banskobystrický
7.7.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kohút Zvolen Banskobystrický
24.6.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kohút Zvolen Banskobystrický
18.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kohút Zvolen Banskobystrický
18.5.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Kohút Zvolen Banskobystrický
10.5.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
22.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Zvolen Banskobystrický
7.1.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
27.10.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
27.10.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
19.10.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický