Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 344 438 € 2 394 303 € 2 516 377 € 2 717 706 € 2 808 521 € 2 969 744 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 857 251 € 1 991 439 € 2 125 628 € 2 259 817 € 2 394 005 € 2 528 194 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 857 251 € 1 991 439 € 2 125 628 € 2 259 817 € 2 394 005 € 2 528 194 €
012
A.II.1
Pozemky
267 871€ 267 871€ 267 871€ 267 871€ 267 871€ 267 871€
013
A.II.2
Stavby
1 589 380€ 1 723 568€ 1 857 757€ 1 991 946€ 2 126 134€ 2 260 323€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
485 750 € 401 519 € 390 560 € 457 767 € 414 394 € 404 635 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
366 718 € 372 283 € 374 496 € 453 707 € 400 133 € 380 875 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 570€ 6 738€ 7 778€ 6 249€ 5 487€ 156 980€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
186 995€ 126 995€ 126 995€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 282€ 2 916€ 8 056€ 9 348€ 1 751€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
357 866€ 362 629€ 358 662€ 251 115€ 265 900€ 96 900€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
119 032 € 29 236 € 16 064 € 4 060 € 14 261 € 23 760 €
056
B.IV.1
Peniaze
87€ 8 387€ 3 387€ 3 387€ 3 387€ 3 388€
057
B.IV.2
Účty v bankách
118 945€ 20 849€ 12 677€ 673€ 10 874€ 20 372€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 437 € 1 345 € 189 € 122 € 122 € 36 915 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 427€ 1 345€ 189€ 122€ 122€ 36 915€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 344 438 € 2 394 303 € 2 516 377 € 2 717 706 € 2 808 521 € 2 969 744 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
210 062 € 137 674 € 88 579 € 297 441 € 320 928 € 341 242 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
38 644 € 38 644 € 38 644 € 38 644 € 38 644 € 38 644 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
38 644€ 38 644€ 38 644€ 38 644€ 38 644€ 38 644€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
94 030 € 44 935 € 276 324 € 297 598 € 95 032 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
94 030€ 44 935€ 276 324€ 297 598€ 151 800€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-56 768€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
72 388 € 49 095 € 44 935 € -22 527 € -20 314 € 202 566 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 134 376 € 2 256 629 € 2 427 798 € 2 420 265 € 2 487 593 € 2 628 502 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 000 € 1 500 € 800 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
800€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000€ 1 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
768 275 € 768 275 € 768 275 € 768 275 € 768 275 € 767 871 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
768 275€ 768 275€ 768 275€ 768 275€ 768 275€ 767 871€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
321 772 € 253 826 € 236 794 € 131 052 € 120 374 € 82 909 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
11 964€ 9 079€ 40 755€ 15 723€ 5 055€ 3 458€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
35 600€ 35 600€ 35 600€ 15 800€ 15 800€ 2 100€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
88 829€ 88 829€ 88 829€ 19 800€ 19 800€ 19 800€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 767€ 960€ 960€ 960€ 22 863€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
177 612€ 119 358€ 70 650€ 78 769€ 79 719€ 34 688€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 043 329 € 1 233 028 € 1 422 729 € 1 520 938 € 1 598 944 € 1 776 922 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 043 329€ 1 233 028€ 1 422 729€ 1 520 938€ 1 598 944€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 598 944€ 177 978€