Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
10 955€ 5 080€ 10 493€ 5 151€ 7 598€ 7 774€ 10 529€ 16 175€
02
502
Spotreba energie
143€ -1 298€ -351€ 0€ 0€ 4 902€ 7 692€ 6 392€
03
504
Predaný tovar
12€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
164€ 414€ 430€ 499€ 521€ 620€ 962€ 776€
05
512
Cestovné
1 665€ 368€ 259€ 612€ 620€ 1 510€ 3 842€ 4 137€
06
513
Náklady na reprezentáciu
307€ 901€ 123€ 147€ 29€ 588€
07
518
Ostatné služby
39 290€ 33 379€ 29 837€ 32 596€ 30 469€ 48 191€ 57 623€ 35 323€
08
521
Mzdové náklady
46 866€ 45 195€ 45 570€ 41 457€ 41 990€ 45 994€ 46 383€ 36 744€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
16 268€ 15 696€ 15 836€ 14 388€ 14 568€ 15 556€ 15 222€ 12 586€
11
527
Zákonné sociálne náklady
532€ 450€ 395€ 509€ 523€ 329€ 348€
13
531
Daň z motorových vozidiel
84€ 31€
15
538
Ostatné dane a poplatky
192€ 266€ 297€ 159€ 62€ 216€ 345€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
1€ 19€ 16€
17
542
Ostatné pokuty a penále
127€ 12€ 335€ 369€ 67€
19
544
Úroky
2€ 3€ 4€ 1€ 3€ 2€ 0€ 1€
20
545
Kurzové straty
7€ 32€ 0€
21
546
Dary
5€ 452€ 6 361€ 1 800€
24
549
Iné ostatné náklady
1 189€ 1 079€ 1 193€ 349€ 1 022€ 1 060€ 647€ 146€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
840€ 840€ 840€ 840€ 140€ 1€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
150€ 120€ 120€ 120€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
118 539€ 102 525€ 104 949€ 96 681€ 98 614€ 133 134€ 146 096€ 112 280€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
5 036€ 4 618€ 10 089€ 5 936€ 8 369€ 13 195€ 19 379€ 4 123€
41
604
Tržby za predaný tovar
12€ 0€
53
644
Úroky
0€ 5€ 7€
55
646
Prijaté dary
7 911€ 17 334€ 11 099€ 742€ 7 011€ 5 643€ 37 866€ 2 060€
58
649
Iné ostatné výnosy
103€ 90€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
25€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
2 478€ 4 055€ 5 176€ 4 726€ 2 133€ 0€
73
691
Dotácie
101 700€ 77 000€ 79 200€ 87 000€ 76 000€ 98 130€ 99 529€ 105 449€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
117 228€ 103 122€ 105 564€ 93 678€ 96 118€ 119 101€ 156 779€ 111 639€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-1 312€ 597€ 615€ -3 003€ -2 496€ -14 033€ 10 683€ -641€
76
591
Daň z príjmov
166€ 263€ 1€ 1€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-1 477€ 597€ 352€ -3 003€ -2 496€ -14 033€ 10 682€ -642€