Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnice s poliklinikami n.o. v likvidácii

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
2 942 705 € 6 876 761 € 6 606 235 € 6 079 263 € 6 217 809 € 6 593 949 € 6 870 922 € 5 329 588 €
02
502
Spotreba energie
592 644 € 1 434 787 € 1 504 999 € 1 522 921 € 1 605 487 € 1 705 359 € 1 735 834 € 1 491 940 €
03
504
Predaný tovar
217 220 € 737 619 € 767 557 € 854 799 € 655 018 € 439 746 € 505 031 € 131 €
04
511
Opravy a udržiavanie
131 796 € 282 591 € 273 977 € 226 214 € 292 717 € 203 290 € 222 754 € 225 877 €
05
512
Cestovné
5 984 € 10 584 € 11 229 € 10 958 € 10 060 € 7 735 € 7 536 € 7 825 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
664 € 355 € 715 € 292 € 429 € 283 € 227 € 1 001 €
07
518
Ostatné služby
809 815 € 1 262 137 € 1 303 854 € 1 454 801 € 1 487 732 € 1 526 656 € 1 544 987 € 1 277 150 €
08
521
Mzdové náklady
6 624 304 € 13 232 983 € 12 135 285 € 11 557 039 € 11 020 693 € 10 633 001 € 10 259 135 € 8 524 611 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 232 020 € 4 502 658 € 4 157 349 € 4 008 365 € 3 832 700 € 3 591 788 € 3 439 681 € 2 527 231 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
3 757 € 10 859 € 9 040 € 8 979 € 9 175 € 8 781 € 7 803 € 2 497 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
169 069 € 316 914 € 297 388 € 260 870 € 219 899 € 161 681 € 127 426 € 89 457 €
12
528
Ostatné sociálne náklady
25 000 € 224 € 201 € 178 € 169 € 309 € 962 € 1 260 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
2 620 € 3 879 € 3 901 € 4 740 € 4 545 € 4 871 € 4 666 € 4 228 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
15 734 € 27 328 € 28 839 € 32 667 € 32 172 € 37 317 € 48 347 € 42 927 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
270 € 686 € 582 € 603 € 7 € 1 732 € 906 € 441 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
2 100 € 1 468 € 3 507 € 33 674 € 3 860 € 6 684 € 1 960 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
13 078 € 54 € 0 € 358 € 0 €
19
544
Úroky
0 € 891 € 7 882 € 22 225 € 35 443 € 49 394 € 69 864 € 44 496 €
20
545
Kurzové straty
0 € 33 € 17 € 0 € 1 € 104 € 32 € 121 €
23
548
Manká a škody
6 020 € 10 538 € 10 490 € 9 352 € 18 167 € 9 915 € 22 053 € 5 099 €
24
549
Iné ostatné náklady
136 149 € 182 367 € 207 601 € 253 527 € 304 630 € 247 692 € 298 924 € 157 531 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
137 446 € 370 235 € 504 178 € 540 166 € 513 351 € 446 360 € 419 994 € 207 639 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
853 485 € 1 633 174 € 0 € 0 € 0 €
28
554
Predaný materiál
347 424 € 27 849 € 23 460 € 30 021 € 31 035 € 29 083 € 28 675 € 5 860 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-137 € 0 € 1 991 € 28 724 € 0 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
15 269 166 € 30 926 972 € 27 860 277 € 26 940 736 € 26 295 098 € 25 705 730 € 25 617 719 € 19 946 910 €
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
13 213 932 € 28 532 525 € 26 915 904 € 25 821 884 € 24 915 241 € 24 809 911 € 22 546 095 € 17 891 953 €
41
604
Tržby za predaný tovar
242 855 € 844 776 € 882 502 € 970 512 € 746 209 € 509 195 € 586 183 € 155 €
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
137 133 € 286 285 € 312 841 € 305 533 € 320 276 € 290 814 € 281 038 € 97 619 €
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
61 997 € 149 886 € 147 269 € 99 438 € 91 150 € 37 523 €
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0 € 316 € 0 € 462 € 167 € 913 €
51
642
Ostatné pokuty a penále
0 € 2 166 € 0 € 0 € 0 €
53
644
Úroky
0 € 11 € 119 € 102 € 134 € 419 € 373 € 365 €
54
645
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 49 € 8 € 47 € 41 €
55
646
Prijaté dary
23 921 € 20 450 € 2 013 € 8 012 € 7 830 € 776 € 1 132 € 2 636 €
58
649
Iné ostatné výnosy
108 517 € 194 330 € 137 405 € 137 622 € 149 089 € 128 285 € 132 762 € 92 810 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
286 786 € 1 338 529 € 0 € 0 € 0 €
62
654
Tržby z predaja materiálu
347 424 € 28 810 € 7 365 € 16 030 € 20 912 € 20 110 € 7 011 € 6 095 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
182 427 € 397 881 € 424 254 € 431 351 € 408 256 € 401 472 € 396 182 € 260 946 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
266 € 2 203 € 4 529 € 8 940 € 1 598 € 1 732 € 4 439 € 664 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
572 € 1 842 € 816 € 3 025 € 9 356 € 51 654 € 72 710 € 31 531 €
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
6 987 € 0 € 8 561 € 7 197 € 9 332 € 10 562 €
73
691
Dotácie
631 319 € 437 258 € 140 380 € 97 930 € 9 829 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
15 244 135 € 32 237 268 € 28 983 957 € 27 908 037 € 26 689 426 € 26 263 371 € 24 027 972 € 18 384 815 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-25 032 € 1 310 296 € 1 123 680 € 967 301 € 394 328 € 557 642 € -1 589 747 € -1 562 095 €
76
591
Daň z príjmov
8 190 € 46 165 € 40 811 € 30 392 € 2 744 € 79 € 70 € 0 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-33 222 € 1 264 131 € 1 082 869 € 936 908 € 391 584 € 557 562 € -1 589 817 € -1 562 095 €