Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnice s poliklinikami n.o. v likvidácii

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
2 942 705€ 6 876 761€ 6 606 235€ 6 079 263€ 6 217 809€ 6 593 949€ 6 870 922€ 5 329 588€
02
502
Spotreba energie
592 644€ 1 434 787€ 1 504 999€ 1 522 921€ 1 605 487€ 1 705 359€ 1 735 834€ 1 491 940€
03
504
Predaný tovar
217 220€ 737 619€ 767 557€ 854 799€ 655 018€ 439 746€ 505 031€ 131€
04
511
Opravy a udržiavanie
131 796€ 282 591€ 273 977€ 226 214€ 292 717€ 203 290€ 222 754€ 225 877€
05
512
Cestovné
5 984€ 10 584€ 11 229€ 10 958€ 10 060€ 7 735€ 7 536€ 7 825€
06
513
Náklady na reprezentáciu
664€ 355€ 715€ 292€ 429€ 283€ 227€ 1 001€
07
518
Ostatné služby
809 815€ 1 262 137€ 1 303 854€ 1 454 801€ 1 487 732€ 1 526 656€ 1 544 987€ 1 277 150€
08
521
Mzdové náklady
6 624 304€ 13 232 983€ 12 135 285€ 11 557 039€ 11 020 693€ 10 633 001€ 10 259 135€ 8 524 611€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 232 020€ 4 502 658€ 4 157 349€ 4 008 365€ 3 832 700€ 3 591 788€ 3 439 681€ 2 527 231€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
3 757€ 10 859€ 9 040€ 8 979€ 9 175€ 8 781€ 7 803€ 2 497€
11
527
Zákonné sociálne náklady
169 069€ 316 914€ 297 388€ 260 870€ 219 899€ 161 681€ 127 426€ 89 457€
12
528
Ostatné sociálne náklady
25 000€ 224€ 201€ 178€ 169€ 309€ 962€ 1 260€
13
531
Daň z motorových vozidiel
2 620€ 3 879€ 3 901€ 4 740€ 4 545€ 4 871€ 4 666€ 4 228€
15
538
Ostatné dane a poplatky
15 734€ 27 328€ 28 839€ 32 667€ 32 172€ 37 317€ 48 347€ 42 927€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
270€ 686€ 582€ 603€ 7€ 1 732€ 906€ 441€
17
542
Ostatné pokuty a penále
2 100€ 1 468€ 3 507€ 33 674€ 3 860€ 6 684€ 1 960€
18
543
Odpísanie pohľadávky
13 078€ 54€ 0€ 358€ 0€
19
544
Úroky
0€ 891€ 7 882€ 22 225€ 35 443€ 49 394€ 69 864€ 44 496€
20
545
Kurzové straty
0€ 33€ 17€ 0€ 1€ 104€ 32€ 121€
23
548
Manká a škody
6 020€ 10 538€ 10 490€ 9 352€ 18 167€ 9 915€ 22 053€ 5 099€
24
549
Iné ostatné náklady
136 149€ 182 367€ 207 601€ 253 527€ 304 630€ 247 692€ 298 924€ 157 531€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
137 446€ 370 235€ 504 178€ 540 166€ 513 351€ 446 360€ 419 994€ 207 639€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
853 485€ 1 633 174€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
347 424€ 27 849€ 23 460€ 30 021€ 31 035€ 29 083€ 28 675€ 5 860€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-137€ 0€ 1 991€ 28 724€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
15 269 166€ 30 926 972€ 27 860 277€ 26 940 736€ 26 295 098€ 25 705 730€ 25 617 719€ 19 946 910€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
13 213 932€ 28 532 525€ 26 915 904€ 25 821 884€ 24 915 241€ 24 809 911€ 22 546 095€ 17 891 953€
41
604
Tržby za predaný tovar
242 855€ 844 776€ 882 502€ 970 512€ 746 209€ 509 195€ 586 183€ 155€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
137 133€ 286 285€ 312 841€ 305 533€ 320 276€ 290 814€ 281 038€ 97 619€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
61 997€ 149 886€ 147 269€ 99 438€ 91 150€ 37 523€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 316€ 0€ 462€ 167€ 913€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 2 166€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 11€ 119€ 102€ 134€ 419€ 373€ 365€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 8€ 47€ 41€
55
646
Prijaté dary
23 921€ 20 450€ 2 013€ 8 012€ 7 830€ 776€ 1 132€ 2 636€
58
649
Iné ostatné výnosy
108 517€ 194 330€ 137 405€ 137 622€ 149 089€ 128 285€ 132 762€ 92 810€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
286 786€ 1 338 529€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
347 424€ 28 810€ 7 365€ 16 030€ 20 912€ 20 110€ 7 011€ 6 095€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
182 427€ 397 881€ 424 254€ 431 351€ 408 256€ 401 472€ 396 182€ 260 946€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
266€ 2 203€ 4 529€ 8 940€ 1 598€ 1 732€ 4 439€ 664€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
572€ 1 842€ 816€ 3 025€ 9 356€ 51 654€ 72 710€ 31 531€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
6 987€ 0€ 8 561€ 7 197€ 9 332€ 10 562€
73
691
Dotácie
631 319€ 437 258€ 140 380€ 97 930€ 9 829€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
15 244 135€ 32 237 268€ 28 983 957€ 27 908 037€ 26 689 426€ 26 263 371€ 24 027 972€ 18 384 815€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-25 032€ 1 310 296€ 1 123 680€ 967 301€ 394 328€ 557 642€ -1 589 747€ -1 562 095€
76
591
Daň z príjmov
8 190€ 46 165€ 40 811€ 30 392€ 2 744€ 79€ 70€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-33 222€ 1 264 131€ 1 082 869€ 936 908€ 391 584€ 557 562€ -1 589 817€ -1 562 095€