Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mladí cyklisti, n.o. - v likvidácii

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
137€ 24 249€ 32 310€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 23 792€ 0€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
0€ 23 792€ 0€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
137€ 457€ 454€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
5€ 197€ 447€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
132€ 260€ 7€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
137€ 24 249€ 0€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-24 455€ -12 885€ -17 580€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-12 884€ -17 581€ -10 551€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-11 571€ 4 696€ -7 029€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
24 592€ 30 143€ 49 893€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
112€ 2 667€ 1 417€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
112€ 2 667€ 1 302€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
0€ 0€ 115€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
24 480€ 27 476€ 48 476€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
24 480€ 27 476€ 48 476€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
0€ 6 991€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
0€ 6 991€ 0€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
137€ 24 249€ 32 313€