Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
29.07.2011
31.12.2011
29.07.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
771 077 € 225 999 € 485 748 €
02
502
Spotreba energie
261 886 € 108 781 € 183 087 €
03
504
Predaný tovar
5 751 €
04
511
Opravy a udržiavanie
36 034 € 14 976 € 26 263 €
05
512
Cestovné
6 988 € 2 767 € 4 971 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
277 € 4 € 233 €
07
518
Ostatné služby
177 678 € 59 966 € 240 096 €
08
521
Mzdové náklady
1 946 309 € 594 353 € 1 093 074 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
651 121 € 203 861 € 368 206 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
962 € 289 € 599 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
51 134 € 18 175 € 31 373 €
12
528
Ostatné sociálne náklady
65 €
14
532
Daň z nehnuteľností
708 € 1 061 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
13 331 € 1 494 € 5 477 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
1 021 € 488 € 382 785 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
33 997 € 15 356 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
78 412 €
19
544
Úroky
37 € 1 032 € 3 777 €
24
549
Iné ostatné náklady
4 473 € 3 299 € 26 344 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
164 302 € 47 142 € 52 788 €
28
554
Predaný materiál
1 310 € 977 € 1 087 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
8 504 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
398 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
4 209 957 € 1 298 957 € 2 913 301 €
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
3 935 986 € 1 039 740 € 2 245 843 €
41
604
Tržby za predaný tovar
5 751 €
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
48 171 € 14 782 € 33 351 €
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
18 508 €
50
641
Zmluvné pokuty a penále
1 098 €
53
644
Úroky
51 € 18 € 64 €
55
646
Prijaté dary
3 479 € 630 € 250 €
58
649
Iné ostatné výnosy
8 665 € 711 € 2 779 €
62
654
Tržby z predaja materiálu
1 310 € 977 € 1 087 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
58 584 € 22 522 € 40 423 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
2 418 € 1 006 € 2 043 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
500 €
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
7 000 €
73
691
Dotácie
942 € 4 729 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
4 078 771 € 1 084 316 € 2 343 320 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-131 186 € -214 641 € -569 981 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-131 186 € -214 641 € -569 981 €