Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
10 367€ 17 962€ 12 198€ 8 707€ 13 791€ 31 657€ 16 297€
03
504
Predaný tovar
139 856 709€ 34 084 920€ 56 465 817€ 62 283 583€ 45 915 256€ 38 262 286€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
4 022€ 2 669€ 1 602€ 1 794€ 3 794€ 38 342€ 683€
05
512
Cestovné
6 552€ 6 240€ 4 895€ 6 864€ 8 395€ 13 699€ 799€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 842€ 2 279€ 3 838€ 5 002€ 4 202€ 5 946€ 2 280€
07
518
Ostatné služby
40 200 301€ 34 106 033€ 32 192 681€ 31 241 689€ 29 899 277€ 28 876 450€ 3 555 250€
08
521
Mzdové náklady
356 481€ 347 455€ 317 869€ 323 408€ 334 978€ 323 897€ 67 313€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
114 591€ 113 074€ 97 797€ 103 800€ 91 612€ 102 502€ 22 272€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
6 444€ 3 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
5 463€ 5 168€ 5 016€ 4 244€ 4 184€ 4 558€ 1 031€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 495€ 4 190€ 61€ 183€ 2 089€ 1 048€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 26€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
4 130 694€ 4 634 722€ 5 237 222€ 5 286 667€ 5 815 694€ 4 863 225€ 206 947€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
546
Dary
258€ 293€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
1 012 163€ 1 007 957€ 1 009 800€ 999 139€ 998 615€ 1 013 091€ 1 225 548€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 738€ 26 532€ 27 801€ 27 814€ 26 014€ 1 254€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
36 133€ 131 869€ -3€ -2€ 42 308€ 472€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
185 745 514€ 74 470 500€ 95 375 525€ 100 292 904€ 83 162 009€ 73 563 187€ 5 099 699€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
96 442 116€ 94 693 356€ 91 760 587€ 59 088 418€ 56 293 160€ 52 868 488€ 3 983 519€
41
604
Tržby za predaný tovar
139 784 726€ 33 979 821€ 56 311 171€ 62 094 830€ 45 685 283€ 38 073 719€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
8 921€ 87 941€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
5 669€ 5 585€ 6 459€ 3 915€ 7 540€ 18 414€ 317€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 1€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
174€ 759€ 66€ 0€ 2 166€ 8€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 342€ 0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
236 241 606€ 128 767 462€ 148 078 284€ 121 187 164€ 101 988 161€ 90 960 973€ 3 983 836€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
50 496 091€ 54 296 963€ 52 702 759€ 20 894 259€ 18 826 153€ 17 397 786€ -1 115 863€
76
591
Daň z príjmov
1 077€ 1 061€ 1 193€ 744€ 1 432€ 3 493€ 60€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
50 495 014€ 54 295 902€ 52 701 567€ 20 893 515€ 18 824 720€ 17 394 294€ -1 115 923€