Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
114 888 158€ 132 159 182€ 121 520 657€ 106 453 636€ 34 475 117€ 57 292 689€ 45 176 895€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
114 888 158 € 132 314 659 € 121 744 153 € 106 572 227 € 34 602 832 € 57 383 633 € 45 176 575 € 39 362 063 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
114 795 867€ 132 159 182€ 121 520 657€ 106 453 636€ 34 475 042€ 57 292 689€ 45 112 345€ 38 744 437€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
75€ 164€ 81€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
417€ 33€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
91 874€ 155 477€ 223 496€ 118 558€ 127 715€ 90 944€ 64 066€ 617 545€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
114 503 213 € 132 060 694 € 121 575 195 € 106 619 706 € 29 906 042 € 56 925 038 € 44 870 092 € 38 901 644 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
112 227 520€ 130 914 152€ 120 664 092€ 105 740 546€ 29 008 948€ 56 194 517€ 43 621 357€ 38 195 203€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
25 470€ 21 367€ 17 426€ 12 795€ 17 430€ 24 755€ 10 355€ 13 493€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
970 610€ 434 405€ 363 932€ 392 028€ 350 366€ 300 739€ 514 769€ 362 423€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
962 528 € 629 886 € 501 860 € 462 583 € 508 349 € 402 794 € 414 711 € 319 331 €
16
E.1.
Mzdové náklady
675 259€ 471 636€ 379 598€ 355 683€ 401 957€ 315 861€ 333 419€ 257 973€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
246 401€ 150 057€ 115 948€ 99 251€ 98 101€ 81 529€ 77 172€ 58 047€
19
E.4.
Sociálne náklady
40 868€ 8 193€ 6 314€ 7 649€ 8 291€ 5 404€ 4 120€ 3 311€
20
F.
Dane a poplatky
1 496€ 124€ 101€ 69€ 221€ 7€ 163€ 20€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
61 229€ 37 583€ 25 794€ 6 450€ 6 295€ 1 664€ 1 140€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
61 229€ 37 583€ 25 794€ 6 450€ 6 295€ 1 664€ 1 140€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
251 961€ 19 314€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 399€ 3 863€ 1 990€ 5 235€ 14 433€ 562€ 308 737€ 10 034€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
384 945 € 253 965 € 168 958 € -47 479 € 4 696 790 € 458 595 € 306 483 € 460 419 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 572 267 € 789 258 € 475 207 € 308 267 € 5 098 373 € 772 678 € 966 028 € 173 399 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
805 € 3 613 € 180 762 € 67 € 319 € 320 € 166 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
796 € 423 € 183 € 67 € 252 € 244 € 145 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
423€ 183€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
796€ 67€ 252€ 244€ 145€
42
XII.
Kurzové zisky
9€ 67€ 76€ 21€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
3 190€ 180 579€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
133 423 € 90 523 € 81 099 € 63 244 € 4 688 977 € 139 661 € 110 542 € 31 045 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
51 € 7 390 € 1 938 € 798 € 19 835 € 2 729 € 2 741 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
47€ 7 389€ 1 938€ 798€ 19 835€ 2 729€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4€ 1€ 2 741€
52
O.
Kurzové straty
60€ 0€ 11€ 10€ 78€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
4 590 528€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
133 372€ 83 073€ 79 161€ 62 435€ 78 614€ 139 661€ 107 803€ 28 226€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-132 618 € -90 523 € -77 486 € 117 518 € -4 688 910 € -139 342 € -110 222 € -30 879 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
252 327 € 163 442 € 91 472 € 70 039 € 7 880 € 319 253 € 196 261 € 429 540 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
27 983 € 62 864 € 36 769 € 45 049 € 47 459 € 72 402 € 46 230 € -140 261 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
171 372€ 62 864€ 30 462€ 2 880€ 2 890€ 40 126€ 31 262€ 28€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-143 389€ 6 307€ 42 169€ 44 569€ 32 276€ 14 968€ -140 289€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
224 344 € 100 578 € 54 703 € 24 990 € -39 579 € 246 851 € 150 031 € 569 801 €