Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
35,3 % 42,2 % 51,2 % 65,2 % 95,5 % 90,1 % 88,2 % N/A N/A
Návratnosť aktív (ROA)
15,3 % 13,9 % 11,5 % 9,3 % 8,9 % 3,6 % 2,7 % N/A N/A
Zisková marža
42,3 % 41,2 % 39,2 % 36,9 % 36,1 % 16,4 % 13,7 % 14,1 % 1,3 %
Hrubá marža
90,1 % 90,3 % 90,0 % 90,7 % 90,6 % 90,4 % 94,0 % 91,2 % 90,4 %
Celková zadlženosť
56,5 % 67,1 % 77,6 % 85,7 % 90,7 % 96,0 % 96,9 % N/A N/A
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
N/A
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Čistý cash flow
N/A N/A
Úročený dlh
Dlhodobý dlh
Čistý dlh
N/A N/A
Marže
Hrubá marža
EBITDA marža
N/A
Prevádzková marža
N/A
Zisková marža
Marža účtovného cash flow
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A
Záväzky/EBITDA
N/A
Celková zadlženosť
N/A N/A
Stupeň samofinancovania
N/A N/A
Dlhodobá zadlženosť
N/A N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A N/A
Finančná páka
N/A N/A
Platobná neschopnosť obchodná
Platobná neschopnosť celková
Úrokové krytie
N/A
Krytie dlhovej služby
N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A N/A
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
N/A N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A N/A
Návratnosť aktív
N/A N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Návratnosť investovaného kapitálu
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
N/A N/A
Obrat aktív
N/A N/A
Obrat neobežného majetku
N/A N/A
Obrat obežného majetku
N/A N/A
Doba obratu pohľadávok
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
Doba splácania záväzkov
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
Ďalšie ukazovatele
Stupeň prevádzkovej páky
N/A N/A
Efektívna daňová sadzba
Krytie personálnych nákladov a odpisov
N/A
Prirážka
Finančná efektívnosť tržieb
N/A N/A
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow
N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A N/A