Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 305 720 € 1 415 769 € 1 621 516 € 1 830 289 € 1 930 448 € 2 067 671 € 2 208 386 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 183 141 € 1 328 442 € 1 473 475 € 1 615 401 € 1 759 319 € 1 903 191 € 2 073 141 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 166 909 € 1 302 974 € 1 439 040 € 1 572 260 € 1 707 726 € 1 843 191 € 2 073 141 €
013
A.II.2
Stavby
1 165 866€ 1 301 331€ 1 436 796€ 1 572 260€ 1 707 726€ 1 843 191€ 2 073 141€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 043€ 1 643€ 2 244€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
16 232 € 25 468 € 34 435 € 43 141 € 51 593 € 60 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
16 232€ 25 468€ 34 435€ 43 141€ 51 593€ 60 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
122 335 € 86 944 € 147 523 € 214 239 € 170 351 € 163 780 € 135 245 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
12 411 € 8 186 € 13 389 € 15 009 € 10 825 € 13 699 € 24 505 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 936€ 7 622€ 12 084€ 14 305€ 10 538€ 13 059€ 23 128€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
475€ 564€ 1 305€ 704€ 287€ 640€ 1 377€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
109 924 € 78 758 € 134 134 € 199 230 € 159 526 € 150 081 € 110 740 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
109 924€ 78 758€ 134 134€ 199 230€ 159 526€ 150 081€ 110 740€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
244 € 383 € 518 € 649 € 778 € 700 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
244€ 383€ 518€ 649€ 778€ 700€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 305 720 € 1 415 769 € 1 621 516 € 1 830 289 € 1 930 448 € 2 067 671 € 2 208 386 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
568 204 € 466 228 € 362 475 € 262 269 € 179 575 € 82 264 € 68 843 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
362 328 € 264 074 € 171 240 € 85 710 € 2 655 € 2 655 € 2 655 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
362 328€ 264 074€ 171 240€ 85 710€ 2 655€ 2 655€ 2 655€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
200 376 € 196 654 € 185 735 € 171 059 € 171 420 € 74 109 € 60 688 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
737 516 € 949 541 € 1 259 041 € 1 568 020 € 1 750 873 € 1 985 407 € 2 139 543 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
700 000 € 900 000 € 1 200 000 € 1 500 000 € 1 650 000 € 1 900 000 € 2 050 000 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
700 000€ 900 000€ 1 200 000€ 1 500 000€ 1 650 000€ 1 900 000€ 2 050 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
37 516 € 49 541 € 59 041 € 68 020 € 100 873 € 85 407 € 89 543 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 378€ 3 620€ 3 304€ 5 228€ 1 289€ 1 284€ 1 285€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
954€ 3 291€ 2 630€ 197€ 27 442€ 3 618€ 69€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
33 184€ 42 630€ 53 107€ 62 595€ 72 142€ 80 505€ 88 189€