Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
473 624 € 477 327 € 473 755 € 463 161 € 474 426 € 452 068 € 442 368 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
473 624€ 477 327€ 473 755€ 463 161€ 474 426€ 452 068€ 442 368€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
46 764 € 46 295 € 47 446 € 42 850 € 44 531 € 43 292 € 26 517 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
703€ 2 714€ 516€ 1 449€ 1 862€ 1 161€ 1 246€
10
B.2
Služby
46 061€ 43 581€ 46 930€ 41 401€ 42 669€ 42 131€ 25 271€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
426 860 € 431 032 € 426 309 € 420 311 € 429 895 € 408 776 € 415 851 €
17
D
Dane a poplatky
193€ 3€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
136 065€ 136 065€ 135 615€ 135 465€ 135 465€ 229 950€ 243 480€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
516€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 426€ 4 100€ 3 830€ 3 858€ 3 796€ 3 807€ 5 750€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
286 369 € 290 867 € 286 864 € 280 988 € 290 441 € 175 019 € 167 134 €
38
X.
Výnosové úroky
625€ 898€ 1 164€ 1 423€ 1 683€ 710€ 9€
39
N
Nákladové úroky
33 184€ 42 630€ 53 107€ 62 595€ 72 142€ 80 505€ 88 189€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
138€ 139€ 136€ 125€ 126€ 122€ 101€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-32 697 € -41 871 € -52 079 € -61 297 € -70 585 € -79 917 € -88 281 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
253 672 € 248 996 € 234 785 € 219 691 € 219 856 € 95 102 € 78 853 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
53 296 € 52 342 € 49 050 € 48 632 € 48 436 € 20 993 € 18 165 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
53 296€ 52 342€ 49 050€ 48 632€ 48 436€ 20 993€ 18 165€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
200 376 € 196 654 € 185 735 € 171 059 € 171 420 € 74 109 € 60 688 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
253 672 € 248 996 € 234 785 € 219 691 € 219 856 € 95 102 € 78 853 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
200 376 € 196 654 € 185 735 € 171 059 € 171 420 € 74 109 € 60 688 €