Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
74 291 € 69 452 € 215 900 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
11 553 € 132 € 17 026 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
62 607 € 65 989 € 192 321 €
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
6 553 €
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
131 € 3 331 €
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
72 939 € 89 916 € 242 367 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 320 € 138 € 16 001 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
68 390 € 63 390 € 169 926 €
11
C.
Služby
640 € 18 975 € 32 785 €
12
D.
Osobné náklady
1 462 € 6 114 €
13
E.
Dane a poplatky
16 € 290 € 2 198 €
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
112 € 5 641 € 7 322 €
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 333 €
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
461 € 20 € 688 €
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 352 € -20 464 € -26 467 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
1 810 € -16 382 € -9 365 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
703 € 228 € 2 311 €
31
M.
Nákladové úroky
1 253 €
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
703 € 228 € 1 058 €
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-703 € -228 € -2 311 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
649 € -20 692 € -28 778 €
36
P.
Daň z príjmov
8 217 €
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
649 € -28 909 € -28 778 €