Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
74 291 € 69 452 € 215 900 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
11 553€ 132€ 17 026€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
62 607€ 65 989€ 192 321€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
6 553€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
131€ 3 331€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
72 939 € 89 916 € 242 367 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 320€ 138€ 16 001€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
68 390€ 63 390€ 169 926€
11
C.
Služby
640€ 18 975€ 32 785€
12
D.
Osobné náklady
1 462€ 6 114€
13
E.
Dane a poplatky
16€ 290€ 2 198€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
112€ 5 641€ 7 322€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 333€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
461€ 20€ 688€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 352 € -20 464 € -26 467 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
1 810 € -16 382 € -9 365 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
703 € 228 € 2 311 €
31
M.
Nákladové úroky
1 253€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
703€ 228€ 1 058€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-703 € -228 € -2 311 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
649 € -20 692 € -28 778 €
36
P.
Daň z príjmov
8 217€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
649 € -28 909 € -28 778 €