Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Largo EU s. r. o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
260 208 € 542 350 € 223 421 € 659 398 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 000 € 14 750 € 13 750 € 15 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 000 € 1 000 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 000 € 1 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
13 750 € 13 750 € 15 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
13 750 € 13 750 € 15 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
258 652 € 527 600 € 683 100 € 644 102 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
222 916 € 222 343 € 653 472 € 630 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
207 916 € 222 343 € 653 406 € 630 000 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
5 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
61 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
15 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
35 736 € 305 257 € 29 628 € 14 102 €
056
B.IV.1
Peniaze
27 772 € 3 464 € 6 257 € 951 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 964 € 301 793 € 23 371 € 13 151 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
556 € -473 429 € 296 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
296 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
556 € -473 429 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
260 208 € 542 350 € 223 421 € 659 398 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
50 375 € 47 614 € 32 492 € 14 236 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
30 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
30 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
7 000 € 7 000 € 7 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
7 000 € 7 000 € 7 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 810 € 2 810 € 846 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 810 € 2 810 € 846 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 803 € 17 549 € 8 391 € 781 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 803 € 17 549 € 8 391 € 781 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 762 € 15 255 € 11 255 € 8 455 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
209 833 € 494 736 € 190 929 € 645 162 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
48 407 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
48 407 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
12 481 € 4 737 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12 481 € 4 737 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
148 945 € 544 999 € 190 929 € 645 162 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
158 € 360 041 € 103 454 € 458 868 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
84 280 € 179 880 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
58 648 € 80 600 € 1 104 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
35 006 € 68 641 € 681 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
48 756 € 27 858 € 3 195 € 3 493 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 377 € 7 859 € 1 136 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-55 000 €