Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Largo EU s. r. o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 162 847 € 1 719 360 € 2 677 005 € 2 133 641 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 162 847€ 1 719 360€ 2 677 005€ 2 133 641€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
81 089 € 484 363 € 2 641 021 € 2 077 709 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 137€ 5 073€ 16 448€ 19 419€
10
B.2
Služby
77 952€ 479 290€ 2 624 573€ 2 058 290€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 081 758 € 1 234 997 € 35 984 € 55 932 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 083 044 € 1 230 169 € 19 315 € 25 044 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 497 090€ 898 061€ 13 835€ 18 080€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
425 674€ 272 312€ 4 580€ 5 867€
16
C.4
Sociálne náklady
160 280€ 59 796€ 900€ 1 097€
17
D
Dane a poplatky
2 518€ 1 273€ 194€ 114€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 250€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
30 833€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
50 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
35 506€ 16 883€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 418€ 535€ 395€ 216€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
10 284 € 19 903 € 14 830 € 11 391 €
38
X.
Výnosové úroky
6€ 2€ 3€
39
N
Nákladové úroky
108€ 53€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
723€ 664€ 398€ 410€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-825 € -715 € -395 € -410 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 459 € 19 188 € 14 435 € 10 981 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 697 € 3 933 € 3 180 € 2 526 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 697€ 3 933€ 3 180€ 2 526€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 762 € 15 255 € 11 255 € 8 455 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 459 € 19 188 € 14 435 € 10 981 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 762 € 15 255 € 11 255 € 8 455 €