Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Largo EU s. r. o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 162 847 € 1 719 360 € 2 677 005 € 2 133 641 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 162 847 € 1 719 360 € 2 677 005 € 2 133 641 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
81 089 € 484 363 € 2 641 021 € 2 077 709 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 137 € 5 073 € 16 448 € 19 419 €
10
B.2
Služby
77 952 € 479 290 € 2 624 573 € 2 058 290 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 081 758 € 1 234 997 € 35 984 € 55 932 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 083 044 € 1 230 169 € 19 315 € 25 044 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 497 090 € 898 061 € 13 835 € 18 080 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
425 674 € 272 312 € 4 580 € 5 867 €
16
C.4
Sociálne náklady
160 280 € 59 796 € 900 € 1 097 €
17
D
Dane a poplatky
2 518 € 1 273 € 194 € 114 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 250 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
30 833 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
50 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
35 506 € 16 883 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 418 € 535 € 395 € 216 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
10 284 € 19 903 € 14 830 € 11 391 €
38
X.
Výnosové úroky
6 € 2 € 3 €
39
N
Nákladové úroky
108 € 53 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
723 € 664 € 398 € 410 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-825 € -715 € -395 € -410 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 459 € 19 188 € 14 435 € 10 981 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 697 € 3 933 € 3 180 € 2 526 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 697 € 3 933 € 3 180 € 2 526 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 762 € 15 255 € 11 255 € 8 455 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 459 € 19 188 € 14 435 € 10 981 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 762 € 15 255 € 11 255 € 8 455 €