Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ATRAS Slovaquie, s.r.o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ATRAS Slovaquie, s.r.o. [zrušená]

 • Názov ATRAS Slovaquie, s.r.o. [zrušená]
 • IČO 45897506
 • DIČ 2023130956
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa streda, 1. decembra 2021
 • Sídlo Hraničná 18, 821 05 Bratislava
 • Dátum vzniku 28. októbra 2010, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 68357/B
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 113 000 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 16.novembra 2023
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 7. novembra 2023
 • Právny dôvod zrušenia Ukončenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka.
Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 24. apríla 2014
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.04.2014, č. k. 3K/1/2014-137, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.04.2014, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka ATRAS Slovaquie, s. r. o. , so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava.
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 28.10.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu cestnej dopravy 28.10.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 28.10.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 28.10.2010
prenájom hnuteľných vecí 28.10.2010
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 28.10.2010
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 28.10.2010
administratívne služby 28.10.2010
skladovanie 28.10.2010
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 28.10.2010
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 28.10.2010
prípravné práce k realizácii stavby 28.10.2010
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 28.10.2010
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie 28.10.2010
čistiace a upratovacie služby 28.10.2010
finančný lízing 28.10.2010
medzinárodná nákladná cestná doprava 18.9.2012
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 4.10.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.02.2012.
3. Na základe uznesenia Okresného súdu Bratislave I, č.k. 3K/1/2014-276 zo dňa 11.11.2016, bol do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu obchodnej spoločnosti ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná č. 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506 ustanovený správca JUDr. Martin Aksamit, značka správcu S 1659, so sídlom kancelárie Michalská č. 14, 811 01 Bratislava.