Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lekáreň Sv. Kataríny s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
804 230 € 770 245 € 744 323 € 664 504 € 641 961 € 540 976 € 574 600 € 582 367 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
803 001€ 769 961€ 744 311€ 664 403€ 641 825€ 540 719€ 574 050€ 582 367€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
274€ 100€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 229€ 10€ 12€ 1€ 136€ 257€ 550€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
796 695 € 750 151 € 737 281 € 669 108 € 644 329 € 541 800 € 564 828 € 559 334 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
718 062€ 688 677€ 667 493€ 597 046€ 572 409€ 471 491€ 498 375€ 503 274€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 428€ 5 390€ 6 597€ 4 196€ 4 124€ 5 223€ 3 786€ 3 763€
11
C.
Služby
7 450€ 11 158€ 3 652€ 8 393€ 7 192€ 14 166€ 15 837€ 13 826€
12
D.
Osobné náklady
46 731€ 42 613€ 55 656€ 53 393€ 54 399€ 44 223€ 41 912€ 35 440€
13
E.
Dane a poplatky
327€ 188€ 465€ 130€ 255€ 130€ 162€ 172€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 655€ 2 108€ 5 059€ 5 059€ 5 146€ 3 995€ 1 044€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 042€ 2 125€ 1 310€ 891€ 891€ 1 421€ 761€ 1 815€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
7 535 € 20 094 € 7 042 € -4 604 € -2 368 € -824 € 9 772 € 23 033 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
63 061 € 65 010 € 66 569 € 54 868 € 58 100 € 49 839 € 56 052 € 61 504 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 € 1 € 1 € 1 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€ 1€ 1€ 1€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 068 € 1 585 € 262 € 231 € 420 € 476 € 457 € 444 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 068€ 1 585€ 262€ 231€ 420€ 476€ 457€ 444€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 068 € -1 585 € -262 € -229 € -419 € -475 € -456 € -442 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
5 467 € 18 509 € 6 780 € -4 833 € -2 787 € -1 299 € 9 316 € 22 591 €
36
P.
Daň z príjmov
916€ 2 880€ 1 157€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 4 236€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
4 551 € 15 629 € 5 623 € -7 713 € -5 667 € -4 179 € 6 436 € 18 355 €