Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 112 844 € 6 815 € 6 855 € 7 426 € 7 465 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 112 844 € 6 815 € 6 855 € 7 426 € 7 465 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
906 650 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
906 650€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
206 194 € 6 815 € 6 855 € 7 426 € 7 465 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 815€ 6 815€ 6 855€ 7 426€ 6 854€
057
B.IV.2
Účty v bankách
199 379€ 611€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 112 844 € 6 815 € 6 855 € 7 426 € 7 465 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
878 161 € 4 524 € 5 056 € 6 113 € 6 632 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 500€ 7 500€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 976 € -2 444 € -1 930 € -868 € -829 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 976€ -830€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
873 637 € -532 € -514 € -519 € -39 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
234 683 € 2 291 € 1 799 € 1 313 € 833 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
234 683 € 2 274 € 1 794 € 1 313 € 833 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
834€ 834€ 833€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
934€ 833€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
233 689€ 1 440€ 960€ 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
60€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
17 € 5 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
17€ 5€