Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
-
-
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
950 098 € 976 € 58 213 € 62 933 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
8 742 € 8 742 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
8 742 € 8 742 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 742€ 8 742€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
950 098 € 976 € 49 471 € 54 191 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
531 647 € 960 € 10 962 € 14 864 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
520 323€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
11 324€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
960€ 10 962€ 14 864€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
418 451 € 16 € 38 509 € 39 327 €
056
B.IV.1
Peniaze
164 084€ 16€ 38 507€ 39 195€
057
B.IV.2
Účty v bankách
254 367€ 2€ 132€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
950 098 € 976 € 58 213 € 62 933 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 241 € 11 € 52 038 € 55 991 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 990 € 5 291 € 50 991 € 52 922 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 290€ 51 010€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 280€ 5 291€ 50 991€ 1 912€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
16 231 € -10 280 € -3 953 € -1 931 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
933 857 € 965 € 6 175 € 6 942 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
12 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
933 845 € 960 € 6 175 € 6 942 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
931 693€ 6 175€ 6 942€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
477€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 675€ 960€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5€