Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
600 685 € 580 417 € 467 037 € 384 114 € 276 909 € 187 272 € 75 503 € 34 903 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
466 701 € 434 192 € 307 302 € 229 207 € 126 046 € 105 744 € 26 143 € 17 199 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
466 701 € 434 192 € 307 302 € 229 207 € 126 046 € 105 744 € 26 143 € 17 199 €
012
A.II.1
Pozemky
328 566€ 84 093€ 86 241€ 88 389€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
138 135€ 350 099€ 221 061€ 140 818€ 126 046€ 105 744€ 26 143€ 17 199€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
133 984 € 146 225 € 159 735 € 154 907 € 150 863 € 81 528 € 48 493 € 17 704 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
43 340 € 37 233 € 41 273 € 34 860 € 45 061 € 27 524 € 3 332 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
35 448€ 35 118€ 27 624€ 28 688€ 44 496€ 27 258€ 3 332€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
2 703€ 5 612€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 189€ 2 115€ 13 649€ 560€ 565€ 266€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
90 644 € 108 992 € 118 462 € 120 047 € 105 802 € 54 004 € 45 161 € 17 704 €
056
B.IV.1
Peniaze
90 644€ 108 992€ 118 462€ 120 047€ 105 802€ 54 004€ 44 115€ 4 769€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 046€ 12 935€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
867 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
47€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
820€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
600 685 € 580 417 € 467 037 € 384 114 € 276 909 € 187 272 € 75 503 € 34 903 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
286 212 € 234 092 € 171 738 € 121 980 € 81 495 € 20 778 € -6 701 € -151 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
250€ 250€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
228 842 € 166 488 € 116 731 € 76 244 € 15 529 € -11 952 € -5 400 € -401 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 400€ -401€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
52 120 € 62 354 € 49 757 € 40 486 € 60 716 € 27 480 € -6 551 € -5 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
314 473 € 346 325 € 295 299 € 262 134 € 195 414 € 166 494 € 82 204 € 35 054 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
343 € 310 € 289 € 725 € 389 € 84 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
343€ 310€ 289€ 725€ 389€ 84€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
121 428 € 104 728 € 80 398 € 106 365 € 122 784 € 138 226 € 80 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
80 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
187 702 € 204 469 € 214 612 € 155 044 € 72 241 € 28 184 € 2 204 € 35 054 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
40 261€ 55 195€ 100 989€ 78 871€ 6 426€ 2 360€ 1 564€ 14 536€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
17€ 18€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
140 821€ 139 187€ 108 188€ 72 192€ 52 709€ 16 697€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
500€ 20 500€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 063€ 4 150€ 3 888€ 3 218€ 2 379€ 1 231€ 66€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
42€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
557€ 5 937€ 1 547€ 763€ 10 727€ 7 896€ 15€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
5 000€ 5 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
31 818 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
31 818€