Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1.RK Slovensko spol. s r.o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 209 € 1 771 € 2 043 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 209 € 1 771 € 2 043 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
782 € 522 € 581 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
593€ 332€ 332€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
189€ 190€ 249€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
427 € 1 249 € 1 462 €
056
B.IV.1
Peniaze
129€ 397€ 130€
057
B.IV.2
Účty v bankách
852€ 1 332€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
298€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 209 € 1 771 € 2 043 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
416 € -2 977 € -4 614 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
20 € 20 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
20€ 20€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 076 € -3 334 € -537 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
389€ 389€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 076€ -3 723€ -926€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 508 € -4 663 € -9 097 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
793 € 4 748 € 6 657 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
150 € 250 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
150€ 250€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
73 € 52 € 30 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
73€ 52€ 30€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
720 € 4 546 € 6 377 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 167€ 4 042€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 000€ 1 300€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
336€ 877€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
170€ 493€ 158€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
550€ 550€