Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 039 315€ 2 855 129€ 2 159 590€ 2 215 433€ 2 133 808€ 3 024 766€ 2 134 237€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 068 982 € 2 875 466 € 2 502 955 € 2 246 685 € 2 179 448 € 3 050 593 € 2 156 545 € 1 188 287 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 444 498€ 2 234 345€ 1 534 997€ 1 506 151€ 1 525 222€ 2 452 068€ 1 684 904€ 971 238€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
594 817€ 620 784€ 624 593€ 709 282€ 608 586€ 572 698€ 449 333€ 208 571€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
69 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
29 667€ 20 337€ 274 365€ 31 252€ 45 640€ 25 827€ 22 308€ 8 478€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 008 151 € 2 977 801 € 2 501 392 € 2 182 975 € 2 148 274 € 2 932 916 € 2 101 970 € 1 178 489 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 188 318€ 2 101 593€ 1 450 748€ 1 413 642€ 1 425 095€ 2 270 145€ 1 571 111€ 888 011€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 493€ 5 829€ 6 947€ 2 943€ 3 076€ 4 798€ 1 656€ 2 129€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
679 272€ 734 765€ 652 923€ 695 142€ 652 167€ 612 345€ 496 061€ 247 983€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
81 962 € 79 555 € 45 487 € 38 640 € 34 887 € 27 621 € 29 645 € 33 987 €
16
E.1.
Mzdové náklady
58 912€ 57 566€ 32 241€ 27 229€ 24 687€ 19 515€ 20 739€ 23 896€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19 827€ 19 131€ 10 833€ 9 483€ 8 428€ 6 496€ 7 510€ 8 731€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 223€ 2 858€ 2 413€ 1 928€ 1 772€ 1 610€ 1 396€ 1 360€
20
F.
Dane a poplatky
176€ 293€ 904€ 522€ 552€ 205€ 130€ 352€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 568€ 23 876€ 25 029€ 25 605€ 25 421€ 14 597€ 1 403€ 1 409€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 568€ 23 876€ 25 029€ 25 605€ 25 421€ 14 597€ 1 403€ 1 409€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
64 539€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
18 125€ 15 728€ -2 677€ 1 606€ 1 071€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 237€ 16 162€ 254 815€ 6 481€ 7 076€ 5 882€ 358€ 3 547€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
60 831 € -102 335 € 1 563 € 63 710 € 31 174 € 117 677 € 54 575 € 9 798 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
163 232 € 12 942 € 48 972 € 103 706 € 53 470 € 137 478 € 65 409 € 41 686 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 800 € 3 800 € 3 530 € 8 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 800 € 3 800 € 3 530 € 8 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 800€ 3 800€ 3 530€ 8 000€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 097 € 5 142 € 4 748 € 6 015 € 29 667 € 46 798 € 39 072 € 2 348 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 125 € 3 187 € 4 247 € 5 526 € 28 933 € 45 611 € 38 437 € 1 803 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 125€ 3 187€ 4 247€ 5 526€ 28 933€ 45 611€ 38 437€ 1 803€
52
O.
Kurzové straty
2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
972€ 1 955€ 501€ 489€ 734€ 1 187€ 635€ 543€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 097 € -5 142 € -948 € -2 215 € -26 137 € -38 798 € -39 072 € -2 348 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
56 734 € -107 477 € 615 € 61 495 € 5 037 € 78 879 € 15 503 € 7 450 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
18 124 € 14 219 € 6 812 € 37 679 € 3 287 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
18 124€ 14 219€ 6 812€ 37 679€ 3 287€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
38 610 € -107 477 € 615 € 47 276 € -1 775 € 41 200 € 12 216 € 7 450 €