Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 039 315€ 2 855 129€ 2 159 590€ 2 215 433€ 2 133 808€ 3 024 766€ 2 134 237€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 068 982 € 2 875 466 € 2 502 955 € 2 246 685 € 2 179 448 € 3 050 593 € 2 156 545 € 1 188 287 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 444 498€ 2 234 345€ 1 534 997€ 1 506 151€ 1 525 222€ 2 452 068€ 1 684 904€ 971 238€
05
III.
Tržby z predaja služieb
594 817€ 620 784€ 624 593€ 709 282€ 608 586€ 572 698€ 449 333€ 208 571€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
69 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
29 667€ 20 337€ 274 365€ 31 252€ 45 640€ 25 827€ 22 308€ 8 478€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 008 151 € 2 977 801 € 2 501 392 € 2 182 975 € 2 148 274 € 2 932 916 € 2 101 970 € 1 178 489 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 188 318€ 2 101 593€ 1 450 748€ 1 413 642€ 1 425 095€ 2 270 145€ 1 571 111€ 888 011€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 493€ 5 829€ 6 947€ 2 943€ 3 076€ 4 798€ 1 656€ 2 129€
14
D.
Služby
679 272€ 734 765€ 652 923€ 695 142€ 652 167€ 612 345€ 496 061€ 247 983€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
81 962 € 79 555 € 45 487 € 38 640 € 34 887 € 27 621 € 29 645 € 33 987 €
16
E.1.
Mzdové náklady
58 912€ 57 566€ 32 241€ 27 229€ 24 687€ 19 515€ 20 739€ 23 896€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19 827€ 19 131€ 10 833€ 9 483€ 8 428€ 6 496€ 7 510€ 8 731€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 223€ 2 858€ 2 413€ 1 928€ 1 772€ 1 610€ 1 396€ 1 360€
20
F.
Dane a poplatky
176€ 293€ 904€ 522€ 552€ 205€ 130€ 352€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 568€ 23 876€ 25 029€ 25 605€ 25 421€ 14 597€ 1 403€ 1 409€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 568€ 23 876€ 25 029€ 25 605€ 25 421€ 14 597€ 1 403€ 1 409€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
64 539€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
18 125€ 15 728€ -2 677€ 1 606€ 1 071€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 237€ 16 162€ 254 815€ 6 481€ 7 076€ 5 882€ 358€ 3 547€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
60 831 € -102 335 € 1 563 € 63 710 € 31 174 € 117 677 € 54 575 € 9 798 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
163 232 € 12 942 € 48 972 € 103 706 € 53 470 € 137 478 € 65 409 € 41 686 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 800 € 3 800 € 3 530 € 8 000 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 800 € 3 800 € 3 530 € 8 000 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 800€ 3 800€ 3 530€ 8 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 097 € 5 142 € 4 748 € 6 015 € 29 667 € 46 798 € 39 072 € 2 348 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 125 € 3 187 € 4 247 € 5 526 € 28 933 € 45 611 € 38 437 € 1 803 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 125€ 3 187€ 4 247€ 5 526€ 28 933€ 45 611€ 38 437€ 1 803€
52
O.
Kurzové straty
2€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
972€ 1 955€ 501€ 489€ 734€ 1 187€ 635€ 543€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 097 € -5 142 € -948 € -2 215 € -26 137 € -38 798 € -39 072 € -2 348 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
56 734 € -107 477 € 615 € 61 495 € 5 037 € 78 879 € 15 503 € 7 450 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
18 124 € 14 219 € 6 812 € 37 679 € 3 287 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
18 124€ 14 219€ 6 812€ 37 679€ 3 287€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
38 610 € -107 477 € 615 € 47 276 € -1 775 € 41 200 € 12 216 € 7 450 €