Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

O.St.S. a. s. [zrušená]

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 2R/9/2012 [ukončené]
 • Spisová značka 2R/9/2012
 • Prvý a posledný záznam 5.12.2012 - 9.6.2017
 • Detekcia ukončenia: 2.9.2019dátumom zrušenia firmy

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9.6.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.5.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
26.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
11.12.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
19.11.2015
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
25.8.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
11.8.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
11.8.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
11.8.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
11.8.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
11.8.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
4.8.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
30.7.2015
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
5.5.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
2.4.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
10.2.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
31.10.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
31.10.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
31.10.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
31.10.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
31.10.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
8.10.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
3.3.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
3.3.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.2.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.2.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.2.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.2.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.2.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
23.1.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
23.1.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
23.1.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
23.1.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
23.1.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
14.10.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
11.10.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
10.10.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
10.10.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
10.10.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
10.10.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
23.9.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
4.7.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
24.6.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
9.5.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
14.3.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
8.2.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
31.1.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
23.1.2013
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. Bratislava Bratislavský
11.1.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.12.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
Reštrukturalizačné konanie č. 2R/9/2013
 • Spisová značka 2R/9/2013
 • Prvý a posledný záznam 20.3.2013 - 21.6.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.6.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
14.6.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
7.6.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
30.5.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
13.5.2013
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
30.4.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
20.3.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
Konkurzné konanie č. 6K/56/2012
 • Spisová značka 6K/56/2012
 • Prvý a posledný záznam 13.11.2012 - 4.2.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4.2.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava 2 Bratislavský
21.1.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava 2 Bratislavský
23.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava 2 Bratislavský
13.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava 2 Bratislavský

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
19.3.2013
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský