Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
-1 387 € 2 487 € 87 € 87 € 87 € 87 € 87 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
-1 387 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
-1 387 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
-1 387€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
0 € 2 487 € 87 € 87 € 87 € 87 € 87 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
0 € 2 487 € 87 € 87 € 87 € 87 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€ 2 487€ 87€ 87€ 87€ 87€ 87€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
-1 387 € 2 487 € 600 € 600 € 600 € 87 € 87 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-1 387 € 2 387 € 500 € 500 € 500 € -13 € -13 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-4 500€ -4 500€ -4 500€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-513 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 887 € 1 887 € 0 € -513 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
100€ 100€ 100€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
100€ 100€ 100€