Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BUKONA CNC s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
477 465€ 311 532€ 346 270€ 575 560€ 561 516€ 990 498€ 875 181€ 796 041€ 677 840€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
476 235 € 313 367 € 346 667 € 587 565 € 564 566 € 996 438 € 875 181 € 797 120 € 681 850 € 577 050 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 754€ 7 291€ 42€ 250€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
433 231€ 311 492€ 341 546€ 561 429€ 554 225€ 990 278€ 875 011€ 795 991€ 677 798€ 572 083€
05
III.
Tržby z predaja služieb
40€ 4 724€ 377€ 220€ 170€ 50€ 1 800€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
41 133€ 907€ 12 005€ 104€ 800€ 1 079€ 4 000€ 2 917€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 871€ 928€ 397€ 2 946€ 5 140€ 10€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
413 781 € 304 669 € 338 247 € 499 602 € 503 929 € 815 265 € 841 561 € 791 349 € 667 432 € 571 832 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 757€ 4 931€ 42€ 247€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
175 555€ 119 212€ 149 014€ 188 131€ 162 678€ 261 663€ 167 167€ 172 756€ 140 710€ 144 852€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
152 016€ 144 464€ 167 546€ 253 975€ 298 409€ 530 484€ 660 604€ 600 859€ 512 621€ 410 538€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
41 686 € 27 228 € 4 522 € 13 100 € 9 086 € 49 €
16
E.1.
Mzdové náklady
30 013€ 20 116€ 3 365€ 9 682€ 6 707€ 41€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 526€ 7 043€ 1 157€ 3 380€ 2 344€ 8€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 147€ 69€ 38€ 35€
20
F.
Dane a poplatky
1 103€ 744€ 2 739€ 1 498€ 1 415€ 1 527€ 1 443€ 1 441€ 1 434€ 319€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
40 300€ 9 768€ 8 928€ 21 766€ 24 997€ 19 435€ 12 321€ 9 977€ 9 568€ 6 282€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 300€ 9 768€ 8 928€ 21 766€ 24 997€ 19 435€ 12 321€ 9 977€ 9 568€ 6 282€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 241€ 2 156€ 6 299€ 3 045€ 9 530€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 121€ 3 253€ 5 498€ 134€ 2 413€ 26€ 17€ 12€ 15€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
62 454 € 8 698 € 8 420 € 87 963 € 60 637 € 181 173 € 33 620 € 5 771 € 14 418 € 5 218 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
105 660 € 47 856 € 29 710 € 120 697 € 95 498 € 198 351 € 47 410 € 22 426 € 24 467 € 18 496 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 230 € 188 € 171 € 21 € 184 € 90 € 24 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 230 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 230€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
188€ 171€ 21€ 183€ 90€ 23€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 124 € 7 681 € 5 687 € 14 019 € 12 662 € 11 852 € 8 951 € 9 346 € 8 474 € 5 163 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 797 € 6 682 € 3 295 € 10 772 € 8 876 € 8 059 € 6 309 € 7 041 € 6 709 € 3 720 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 797€ 6 682€ 3 295€ 10 772€ 8 876€ 8 059€ 6 309€ 7 041€ 6 709€ 3 720€
52
O.
Kurzové straty
6€ 5€ 2€ 8€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 327€ 999€ 2 392€ 3 241€ 3 781€ 3 791€ 2 642€ 2 305€ 1 765€ 1 435€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 894 € -7 681 € -5 687 € -13 831 € -12 491 € -11 831 € -8 767 € -9 346 € -8 384 € -5 139 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
58 560 € 1 017 € 2 733 € 74 132 € 48 146 € 169 342 € 24 853 € -3 575 € 6 034 € 79 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
12 943 € 729 € 1 718 € 5 035 € 11 208 € 34 275 € 2 880 € 4 321 € 2 880 € 890 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12 943€ 729€ 1 718€ 5 035€ 11 208€ 34 275€ 2 880€ 4 321€ 2 880€ 890€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
45 617 € 288 € 1 015 € 69 097 € 36 938 € 135 067 € 21 973 € -7 896 € 3 154 € -811 €