Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PIKADA s.r.o. „v konkurze“

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
664 062 € 457 182 € 519 571 € 383 156 € 145 875 € 32 468 € 38 610 € 44 708 € 54 753 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
116 362 € 54 859 € 72 208 € 61 278 € 33 259 € 100 € 7 233 € 7 233 € 13 070 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
116 262 € 54 759 € 72 108 € 61 178 € 33 159 € 7 133 € 7 133 € 12 970 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
2 300€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
116 262€ 54 759€ 69 808€ 61 178€ 33 159€ 7 133€ 7 133€ 12 970€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
547 700 € 402 323 € 447 363 € 321 878 € 112 616 € 32 368 € 31 377 € 37 475 € 41 683 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
538 010 € 389 758 € 417 373 € 292 483 € 77 732 € 28 001 € 27 926 € 27 926 € 27 926 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
188 186€ 113 028€ 144 625€ 125 345€ 77 708€ 27 926€ 27 926€ 27 926€ 27 926€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
5 698€ 14 862€ 27 842€ 75€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
344 126€ 276 730€ 257 886€ 139 296€ 24€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
9 690 € 12 565 € 29 990 € 29 395 € 34 884 € 4 367 € 3 451 € 9 549 € 13 757 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
9 690€ 12 565€ 29 990€ 29 395€ 34 884€ 4 367€ 3 451€ 9 549€ 13 757€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
664 062 € 457 182 € 519 571 € 383 156 € 145 875 € 32 468 € 38 610 € 44 708 € 54 753 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
100 466 € 97 499 € 80 345 € 65 850 € 14 902 € -52 231 € -45 618 € -42 187 € -29 376 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 € 29 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
5 447€ 5 447€ 5 447€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
63 052€ 45 898€ 31 403€ -14 098€ -81 231€ -74 619€ -71 187€ -58 376€ -50 169€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
2 967 € 17 154 € 14 495 € 50 948 € 67 133 € -6 612 € -3 431 € -12 811 € -8 207 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
563 596 € 359 683 € 439 226 € 317 306 € 130 973 € 84 699 € 84 228 € 86 895 € 84 129 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
32 829€ 109€ 109€ 64€ 30€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
258 645€ 100 842€ 141 661€ 69 162€ 6 742€ 6 742€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
209 831 € 225 791 € 258 301 € 220 421 € 130 943 € 84 699 € 84 228 € 80 153 € 77 387 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
203 860€ 216 630€ 255 548€ 218 765€ 106 847€ 58 961€ 58 961€ 58 961€ 61 435€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4 616€ 220€ 2 176€ 1 325€ 2 503€ 1 057€ 1 142€ 4 768€ 803€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 355€ 8 154€ 551€ 233€ 21 593€ 480€ 885€ 1 033€ 28€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
787€ 26€ 98€ 24 201€ 23 240€ 15 391€ 15 121€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
62 291€ 32 941€ 39 155€ 27 659€