Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PIKADA s.r.o. „v konkurze“

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
605 801 € 743 859 € 1 084 712 € 1 082 231 € 1 103 224 € 1 000 € 31 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
581 820€ 729 848€ 914 406€ 1 080 413€ 1 101 707€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
14 667€ 11 011€ 168 723€ 1 743€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
4 500€ 3 000€ 1 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 814€ 1 583€ 75€ 1 517€ 31€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
594 423 € 716 930 € 1 057 328 € 1 013 908 € 1 017 827 € 7 132 € 2 471 € 11 696 € 8 166 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
184 303€ 208 576€ 279 901€ 311 095€ 431 479€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
10 816€ 12 447€ 19 346€ 8 208€ 3 566€ 1 523€
11
C.
Služby
352 432€ 462 513€ 718 364€ 675 535€ 566 774€ 967€
12
D.
Osobné náklady
3 220€ 3 587€ 10 473€ 7 661€ 6 760€ 2 444€ 5 711€ 5 478€
13
E.
Dane a poplatky
1 045€ 898€ 840€ 427€ 126€ 148€ 198€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 079€ 26 055€ 25 706€ 10 982€ 7 511€ 7 132€ 5 837€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 068€ 2 044€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 460€ 810€ 2 698€ 1 611€ 27€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
11 378 € 26 929 € 27 384 € 68 323 € 85 397 € -6 132 € -2 471 € -11 696 € -8 135 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
48 936 € 57 323 € 65 518 € 87 318 € 99 888 € -2 490 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
7 056 € 4 839 € 8 314 € 3 381 € 248 € 155 € 72 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
6 477€ 4 280€ 7 397€ 2 244€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
579€ 559€ 917€ 1 137€ 248€ 155€ 72€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-7 056 € -4 839 € -8 314 € -3 381 € -248 € -155 € -72 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
4 322 € 22 090 € 19 070 € 64 942 € 85 149 € -6 132 € -2 471 € -11 851 € -8 207 €
36
P.
Daň z príjmov
1 355€ 4 936€ 4 575€ 13 994€ 18 016€ 480€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
2 967 € 17 154 € 14 495 € 50 948 € 67 133 € -6 612 € -3 431 € -12 811 € -8 207 €