Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
26.02.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
824 163 € 423 985 € 163 169 € 85 938 € 205 619 € 153 648 € 131 205 € 53 753 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
15 924 € 6 643 € 630 € 3 704 € 8 432 € 13 160 € 17 888 € 9 378 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
15 924 € 6 643 € 630 € 3 704 € 8 432 € 13 160 € 17 888 € 9 378 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 924€ 6 643€ 630€ 3 704€ 8 432€ 13 160€ 17 888€ 9 378€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
808 239 € 417 342 € 162 539 € 82 234 € 197 187 € 140 488 € 113 156 € 44 365 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
6 252 € 31 015 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
498 194 € 301 999 € 88 449 € 40 301 € 108 897 € 94 714 € 87 785 € 22 224 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
476 531€ 285 864€ 69 783€ 22 518€ 63 815€ 49 834€ 51 785€ 22 224€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
36 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
7 090€ 16 135€ 2 766€ 877€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
14 573€ 15 900€ 16 906€ 45 082€ 44 880€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
310 045 € 115 343 € 74 090 € 35 681 € 88 290 € 14 759 € 25 371 € 22 141 €
056
B.IV.1
Peniaze
310 045€ 115 343€ 74 090€ 35 681€ 88 290€ 14 759€ 24 092€ 10 726€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 279€ 11 415€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
161 € 10 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
161€ 10€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
824 163 € 423 985 € 163 169 € 85 938 € 205 619 € 153 648 € 131 205 € 53 753 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
77 845 € 53 745 € 14 545 € 15 229 € 14 130 € 18 827 € 14 696 € 10 898 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 485 € 295 € 198 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
295€ 198€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
48 245 € 9 545 € 9 729 € 8 629 € 13 327 € 9 212 € 5 604 € 3 770 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 604€ 3 770€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
24 100 € 39 200 € -684 € 1 100 € -4 697 € 4 130 € 3 797 € 1 930 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
746 318 € 370 240 € 148 624 € 70 709 € 191 489 € 134 821 € 116 509 € 42 855 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
300 € 594 € 414 € 970 € 245 € 375 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
300€ 594€ 414€ 970€ 245€ 375€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 607 € 4 271 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 607€ 4 271€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
726 378 € 344 300 € 144 884 € 58 987 € 168 307 € 116 904 € 101 278 € 38 209 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
713 805€ 327 490€ 95 252€ 35 283€ 139 350€ 79 344€ 89 024€ 33 108€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
323€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
5 392€ 6 436€ 45 784€ 22 180€ 22 000€ 34 514€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
145€ 145€ 732€ 481€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 036€ 10 229€ 3 116€ 1 043€ 6 957€ 3 046€ 10 267€ 3 738€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 664€ 1 363€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
19 940 € 25 940 € 3 440 € 11 128 € 22 768 € 16 947 € 12 379 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
19 940€ 25 940€ 8 500€ 8 743€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 440€ 11 128€ 14 268€ 16 947€ 3 636€