Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
824 163 € 423 985 € 163 169 € 85 938 € 205 619 € 153 648 € 131 205 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
15 924 € 6 643 € 630 € 3 704 € 8 432 € 13 160 € 17 888 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
15 924 € 6 643 € 630 € 3 704 € 8 432 € 13 160 € 17 888 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 924€ 6 643€ 630€ 3 704€ 8 432€ 13 160€ 17 888€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
808 239 € 417 342 € 162 539 € 82 234 € 197 187 € 140 488 € 113 317 €
015
B.I.
Zásoby
6 252€ 31 015€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
498 194 € 301 999 € 88 449 € 40 301 € 108 897 € 94 714 € 87 946 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
476 531€ 285 864€ 69 783€ 22 518€ 63 815€ 49 834€ 51 785€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
7 090€ 16 135€ 2 766€ 877€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
14 573€ 15 900€ 16 906€ 45 082€ 44 880€ 36 161€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
310 045 € 115 343 € 74 090 € 35 681 € 88 290 € 14 759 € 25 371 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
310 045€ 115 343€ 74 090€ 35 681€ 88 290€ 14 759€ 25 371€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
824 163 € 423 985 € 163 169 € 85 938 € 205 619 € 153 648 € 131 205 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
77 845 € 53 745 € 14 545 € 15 229 € 14 130 € 18 827 € 14 696 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 485€ 295€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
48 245€ 9 545€ 9 729€ 8 629€ 13 327€ 9 212€ 5 604€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
24 100 € 39 200 € -684 € 1 100 € -4 697 € 4 130 € 3 797 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
746 318 € 370 240 € 148 624 € 70 709 € 191 489 € 134 821 € 116 509 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 607€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
19 940€ 25 940€ 8 500€ 8 743€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
726 378 € 344 300 € 144 884 € 58 987 € 168 307 € 116 904 € 101 278 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
713 805€ 327 490€ 95 252€ 35 283€ 139 350€ 79 344€ 89 347€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
145€ 145€ 732€ 481€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
7 036€ 10 229€ 3 116€ 1 043€ 6 957€ 3 046€ 10 267€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
5 392€ 6 436€ 45 784€ 22 180€ 22 000€ 34 514€ 1 664€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
300€ 594€ 414€ 970€ 245€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 440€ 11 128€ 14 268€ 16 947€ 3 636€