Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
68 946 € 59 275 € 59 559 € 57 163 € 49 240 € 60 247 € 47 523 € 36 658 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
36 026 € 9 539 € 7 146 € 10 621 € 14 900 € 5 458 € 9 725 € 13 991 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
36 026 € 9 539 € 7 146 € 10 621 € 14 900 € 5 458 € 9 725 € 13 991 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
36 026€ 9 539€ 7 146€ 10 621€ 14 900€ 5 458€ 9 725€ 13 991€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
31 904 € 49 736 € 52 223 € 46 372 € 34 152 € 54 789 € 37 726 € 22 595 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
102 € 102 € 1 488 € 619 € 619 € 540 € 540 €
032
B.I.1
Materiál
102€ 102€ 1 488€ 619€ 619€ 540€ 540€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
14 203 € 30 862 € 21 761 € 22 140 € 26 594 € 41 711 € 28 393 € 22 196 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 128€ 29 597€ 12 000€ 11 174€ 14 840€ 34 638€ 10 993€ 14 700€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
8 800€ 8 300€ 17 400€ 3 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 075€ 1 265€ 961€ 166€ 11 754€ 7 073€ 4 496€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
17 599 € 18 772 € 28 974 € 23 613 € 6 939 € 12 538 € 8 793 € 399 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 958€ 14 083€ 17 427€ 18 794€ 3 970€ 1 366€ 4 478€ 374€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 641€ 4 689€ 11 547€ 4 819€ 2 969€ 11 172€ 4 315€ 25€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 016 € 190 € 170 € 188 € 72 € 72 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 016€ 190€ 170€ 188€ 72€ 72€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
68 946 € 59 275 € 59 559 € 57 163 € 49 240 € 60 247 € 47 523 € 36 658 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
40 214 € 47 699 € 45 904 € 44 629 € 43 886 € 52 587 € 19 883 € 21 282 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 780 € 3 699 € 3 648 € 3 611 € 3 589 € 1 825 € 959 € 959 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 780€ 3 699€ 3 648€ 3 611€ 3 589€ 1 825€ 959€ 959€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
37 524 € 35 976 € 35 023 € 34 314 € 33 893 € 380 € -8 082 € 17 639 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
37 524€ 35 976€ 35 023€ 34 314€ 33 893€ 10 574€ 19 752€ 17 639€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 194€ -27 834€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-6 090 € 3 024 € 2 233 € 1 704 € 1 404 € 45 382 € 22 006 € -2 316 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
28 732 € 11 576 € 13 655 € 12 534 € 5 354 € 7 148 € 27 640 € 15 376 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
766 € 554 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
766€ 554€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 085 € 1 017 € 905 € 895 € 844 € 783 € 742 € 660 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 085€ 1 017€ 905€ 895€ 844€ 783€ 742€ 660€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 931 € 10 019 € 8 324 € 11 085 € 4 510 € 6 365 € 26 898 € 14 716 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
895€ 8 722€ 6 066€ 9 406€ 2 875€ 2 743€ 19 678€ 2 537€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 149€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 000€ 5 200€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 264€ 816€ 1 046€ 884€ 970€ 2 335€ 834€ 487€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
697€ 464€ 628€ 388€ 586€ 811€ 469€ 655€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
123€ 67€ 584€ 407€ 79€ 476€ 5 729€ 4 688€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-48€ -50€ 188€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
19 716 € 540 € 3 660 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
19 716€ 540€ 3 660€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
512 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
512€