Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 092 € 1 683 € 7 649 € 2 680 € 2 291 € 1 538 € 236 € 768 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 552 € 1 754 € 2 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 552 € 1 754 € 2 000 €
012
A.II.1
Pozemky
-417€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 552€ 1 754€ 2 417€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
540 € -71 € 5 649 € 2 680 € 2 291 € 1 538 € 236 € 768 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
512 € 1 740 € 488 € 1 492 € 392 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
392€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
22 € 13 € 118 € 106 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
22€ 13€ 13€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
105€ 106€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
28 € -71 € 3 909 € 2 170 € 2 291 € 33 € 118 € 270 €
056
B.IV.1
Peniaze
28€ -71€ 3 909€ 2 170€ 2 291€ 33€ 194€ 292€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-76€ -22€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 092 € 1 683 € 7 649 € 2 680 € 2 291 € 1 538 € 236 € 768 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
203 € 1 121 € 5 268 € 1 495 € -2 563 € -4 504 € -6 329 € -3 921 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 8 500 € 8 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
3 500€ 3 500€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 879 € 268 € -3 505 € -7 563 € -9 504 € -14 829 € -12 421 € -7 614 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 421€ -7 614€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-918 € -4 147 € 3 773 € 4 058 € 1 941 € 5 325 € -2 408 € -4 807 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 889 € 562 € 2 381 € 1 185 € 4 854 € 6 042 € 6 565 € 4 689 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
38 € 24 € 6 € -703 € -201 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
-703€ -201€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 851 € 538 € 2 375 € 1 185 € 4 854 € 6 042 € 7 268 € 4 890 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
-6€ 45€ 3 381€ 4 861€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 785€ 2 249€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 614€ 407€ 664€ 97€ 687€ -350€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
165€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
243€ 131€ 1 666€ 1 185€ 1 376€ 1 181€ 2 796€ 2 826€