AUTODIELY & GASTRO s. r. o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat Premium

Súčasťou služby FinStat Premium je aj monitoring kritických udalostí firiem. Automaticky vás upozorníme v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vašich obchodných partnerov.

FinStat Premium
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 36K/44/2016
  • Spisová značka 36K/44/2016
  • Prvý a posledný záznam 22.11.2016 - 26.5.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26.5.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Marieta Katona Gbely Trnavský
25.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gbely Trnavský
12.5.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Marieta Katona Gbely Trnavský
3.4.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Marieta Katona Gbely Trnavský
3.4.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Marieta Katona Gbely Trnavský
28.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gbely Trnavský
24.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gbely Trnavský
11.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gbely Trnavský
12.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gbely Trnavský