Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RealBV s.r.o. . „v konkurze“

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 2K/29/2017
  • Spisová značka 2K/29/2017
  • Prvý a posledný záznam 15.6.2017 - 12.8.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
12.8.2021
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Detva Banskobystrický
6.7.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Detva Banskobystrický
30.9.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Detva Banskobystrický
6.9.2019
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Detva Banskobystrický
6.9.2019
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Detva Banskobystrický
6.9.2019
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Detva Banskobystrický
17.6.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
20.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
4.2.2019
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Detva Banskobystrický
21.1.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Detva Banskobystrický
30.7.2018
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Detva Banskobystrický
1.6.2018
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Detva Banskobystrický
14.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
14.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
29.1.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
26.1.2018
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD. Detva Banskobystrický
5.1.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD. Detva Banskobystrický
22.12.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD. Detva Banskobystrický
22.12.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD. Detva Banskobystrický
7.12.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
9.11.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Veronika Škodová Detva Banskobystrický
30.10.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
25.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
28.8.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
28.8.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
17.7.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
17.7.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický
6.7.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Detva Banskobystrický